NOORD-HOLLAND - Zoals het nu lijkt zijn er weinig woningbouwprojecten in Noord-Holland die vertraging oplopen of stilstaan door stikstof. Van slechts 2 van de vele woningbouwprojecten is bij de provincie bekend dat ze tegen stikstofproblemen aanlopen.

1 van de projecten bevindt zich in de MRA en het andere project in Noord-Holland Noord. De provincie is in gesprek om te kijken hoe we deze problemen kunnen oplossen.

Projecten met stikstofproblemen

In Noord-Holland Noord gaat het om het project Zandzoom in Heiloo. Het bestemmingsplan is in 2021 door de Raad van State vernietigd vanwege de verkeerseffecten en het overtreden van de stikstofnorm in de gebruiksfase. Er wordt nu onderzocht of stikstof extern gesaldeerd kan worden.

Er is met de gemeente in de MRA afgesproken om het project niet bij naam te noemen. Bij dit project wordt nu met berekeningen voor de bouwfase en voor de gebruiksfase gekeken of het plan haalbaar is.

Stikstof en woningbouw

Bij het bouwen van huizen komt stikstof vrij door het bouwmaterieel en bouwverkeer. Wanneer mensen in de nieuwe huizen wonen komt er stikstof vrij door het gebruik van auto’s. Veel Natura 2000-gebieden hebben momenteel te maken hebben met te veel stikstofneerslag. Woningbouwprojecten waarbij stikstof vrijkomt kunnen daardoor tot stilstand komen of vertraging oplopen.

De provincie houdt de voortgang van bouwprojecten in de gaten. Dit doen we bijvoorbeeld tijdens de (regionale) versnellingstafels. Hier worden naast de voortgang ook eventuele knelpunten in de realisatie van de woningbouw gesignaleerd. Het doel van deze versnellingstafels is om oplossingen te vinden voor deze knelpunten. Daarnaast helpt de provincie partijen die woningen bouwen door kennis te delen en advies te geven.

Factsheet stikstof

De provincie Noord-Holland heeft een factsheet (pdf, 271 kB) gemaakt met stikstofreducerende maatregelen en oplossingen die gemeenten en andere samenwerkingspartners kunnen toepassen bij het realiseren van woningen.