ENKHUIZEN - Op zondag 23 september 2018, de geboortedag van Cornelis Lely (1854-1929), wordt het originele bureau met andere voorwerpen uit zijn werkkamer in bruikleen genomen door het Zuiderzeemuseum. De achterkleinzoon van Cornelis Lely, Jan Lely, en familie zijn bij deze officiële overdracht aanwezig. “Ik ben erg trots op de doorslaggevende rol die mijn overgrootvader bij de aanleg van de Afsluitdijk en de gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee heeft gespeeld. Het is fantastisch, dat zijn levenswerk op deze manier voortleeft,” zegt Jan Lely.

Werkplek vol ideeën
Het bureau van Lely staat in een speciaal ingerichte werkkamer, die deel uitmaakt van de vaste tentoonstelling ‘Reis rondom de Zuiderzee’ in het binnenmuseum. Achter dit bureau werkte Lely aan zijn plannen; de Afsluitdijk en het Zuiderzeeproject. In 1891 maakte hij een plan voor een dijk tussen Noord-Holland en Friesland om de Zuiderzee af te sluiten en gedeeltelijk droog te leggen. Precies honderd jaar geleden, in 1918, nam de regering de Zuiderzeewet aan en kon Lely zijn grote werk gaan uitvoeren. Deze plannen zijn op de tentoonstelling te zien, naast persoonlijke schilderijen van zijn ouders en een foto van zijn vrouw, die altijd boven zijn bureau heeft gehangen.

Veelzijdigheid Lely
Lely was niet alleen ingenieur, maar ook waterbouwkundige, minister, politicus, gouverneur, staatsman en gezinsman. Hij woonde samen met zijn vrouw Gerarda en hun vijf kinderen in Den Haag. Door de unieke combinatie van ingenieur en minister was Lely de enige persoon die het plan voor de Afsluitdijk en de drooglegging, het grootste waterwerk ter wereld, kon realiseren. De aanleg van de Afsluitdijk startte in januari 1927; Lely stierf in 1929 in het harnas, achter zijn bureau, drie jaar voordat de dijk werd voltooid.

Een Afsluitdijk voor de toekomst
Al bijna 90 jaar beschermt de Afsluitdijk Nederland tegen overstromingen. Maar de dijk voldoet niet meer aan de huidige normen van waterveiligheid. Om Nederland ook in de toekomst te beschermen tegen de kracht van het water wordt de Afsluitdijk de komende jaren versterkt. Bezoek ook de expositie over de Afsluitdijk in het buitenmuseum; Een dijk voor het leven. Deze presentatie is gericht op de geschiedenis én toont ook de brug naar de toekomst, met de Afsluitdijk opnieuw als toonbeeld van de Nederlandse waterbouw. Deze expositie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat.

Over het Zuiderzeemuseum
Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, de actualiteit en de toekomst van het voormalige Zuiderzeegebied. In het buitenmuseum staan authentieke panden uit dorpen uit dit gebied. Hier komt jong en oud in aanraking met de Zuiderzeecultuur. Zo kunnen bezoekers een touw slaan, op bezoek bij Urker inwoners of mee-eten in een huishouden van 1920. In het binnenmuseum maken bezoekers kennis met kunst, cultuur en erfgoed van voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. Ook is er een schepenhal vol historische schepen. Kenmerkend voor het Zuiderzeemuseum is dat het de cultuurhistorische collectie verrassend verbindt met hedendaagse kunst, vormgeving en design. In 2016 riep de internationale beoordelingssite TripAdvisor het museum uit als een van de beste musea van Nederland. In 2017 heeft het museum deze hoge waardering behouden.