BOVENKARSPEL - IVN-gids Nico Bregman neemt op zondag 27 augustus volwassen deelnemers mee terug in de tijd over het Archeologisch Voetspoor. Einddoel van de wandeling is de met palen aangegeven plattegrond van een profiel-bronstijdboerderij op historische grond in het oostelijke deel van het Streekbos. Startpunt bij IVN West-Friesland om 14.00 uur in het Streekbos Paviljoen. Bij slecht weer zal de buitenactiviteit worden vervangen door een Powerpoint presentatie over de Bronstijd in de Incotec-bovenzaal van het Streekbos Paviljoen.

3000 Jaar West-Friesland

Tijdens de wandeling van anderhalf uur wordt een beeld geschetst van de geschiedenis van het West-Friese landschap vanaf nu terug tot in de Bronstijd (1500 - 800 jaar voor Christus). Aan de hand van documentatiemateriaal en de natuur van het Streekbos laat hij zien hoe het gebied zich gedurende een lange geschiedenis heeft ontwikkeld. Van een waddenlandschap met kreken en kwelders tot een kreekruggenlandschap en veengebied dat vervolgens tot een cultuurlandschap is gevormd. Met een bijzondere verkaveling in de zeventiger jaren.