'Coalitie vormen in Enkhuizen is onmogelijk'

Door Redactie op Woensdag 25 april 2018, 14:57 uur   Gemeente   enkhuizen, akkoord, coalitieBron: NH-NieuwsENKHUIZEN - Een coalitie vormen in Enkhuizen is onmogelijk. Tot die conclusie kwam formateur Raymond Keur na gesprekken met alle fracties. Het voorstel is nu om van het traditionele coalitie-idee af te stappen en te streven naar een raadsbreed akkoord.In alle West-Friese gemeenten is inmiddels een [...]

Lees meer

Bestuursakkoord gesloten tussen CDA, VVD en PDL

Door Redactie op Vrijdag 20 april 2018, 13:16 uur   Gemeente   college, akkoord, maatschappelijkBron: Gemeente DrechterlandDRECHTERLAND - De drie partijen zijn er uit in Drechterland. CDA, VVD en PDL hebben een bestuursakkoord gesloten. De titel luidt: ’Bouwen aan een vitaal Drechterland.’ Dit akkoord wordt op maandag 23 april bekrachtigd tijdens de raadsvergadering. Dan zullen ook de drie wethouders worden benoemd en [...]

Lees meer


NOORD-HOLLAND - Om in de toekomst zeker te zijn van genoeg grondstoffen voor de toenemende vraag naar producten, is er een forse omslag nodig hoe we met grondstoffen en afval omgaan. Daarvoor tekenden 158 partijen in Den Haag het Nationaal Grondstoffenakkoord. Hierin staan afspraken om de [...]

Lees meer