NEDERLAND - De kwaliteit van bodem, water en lucht in Noord-Holland is sterk verbeterd. En dat is maar goed ook want het is de basis voor een gezond en goed leven. Maar is het goed genoeg?

Hoe gezond willen we dat onze leefomgeving is? Wat willen we daarvoor doen? En wat moeten we daarvoor laten?

Vervuilde grond is er gelukkig steeds minder, maar we belasten de bodem wel met van alles. Ondergronds bouwen, kabels, leidingen en winning of opslag van energie. Is dat verstandig?

De kwaliteit van ons water is goed, maar is het voor alle wensen goed genoeg? Voor zwemmen, voedselproductie, natuurwaarden of drinkwater?

Hoewel de luchtkwaliteit is verbeterd, veroorzaakt luchtverontreiniging nog altijd aanzienlijke gezondheidsschade. Als we wat vaker de fiets pakken in plaats van de auto verbetert dit de luchtkwaliteit. Kortom, hoe we onze leefomgeving gebruiken bepaalt hoe gezond deze is!

Praat mee op Jouw Noord-Holland en laat de provincie weten hoe jij denkt over wat een gezonde leefomgeving is en wat je er zelf aan denkt bij te kunnen dragen. En als je wilt weten waar je in natuurwater veilig kunt zwemmen kijk dan op www.zwemwater.nl.