ENKHUIZEN - De Woonschool, een initiatief van Welwonen, is een praktijkgericht inburgeringstraject. Nieuwkomers worden begeleid om te integreren in een Nederlandse woning en buurt. Tijdens dit proces leren ze vaardigheden om volledig deel te nemen aan de samenleving.

Vanaf 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de integratie en participatie van de nieuwkomers. Welzijnswerk van Welwonen draagt, met de woonschool, bij aan actieve begeleiding en coaching. Ze laten de nieuwkomer kennismaken met lokale organisaties, zoals buurthuizen, vrijwilligersorganisaties, de bibliotheek of verenigingen.

Alles is nieuw

Voor sommige mensen die in Nederland komen is alles nieuw. Hoe moet je afval scheiden? Hoe vier je een verjaardag op school? Hoe ga je om met huisdieren? Of wat is een afzuigkap? Deze dingen lijken vanzelfsprekend maar dat is het niet voor iedereen.

Aladin is 51 en komt uit Syrië. Hij is nieuwkomer en tegenwoordig vrijwilliger bij de Woonschool. Hij vertelt: 'Veiligheid in huis begint met kennis van apparaten en begrip van brandveiligheid en vluchtplannen. De training van de brandweer was voor ons erg waardevol. In een nieuwe omgeving met meer brandbare materialen en apparaten zijn ongelukken mogelijk'.

Woonschool als inspiratiebron voor anderen

Door het succes van de Woonschool in Enkhuizen hebben ook woningcorporatie Intermaris en haar huurdersverenigingen De Boog en Interwhere het project omarmd. Zij zijn nu bezig om de Woonschool te introduceren in Hoorn en Purmerend.

Directeur-bestuurder van Intermaris, Cees Tip: "Alles is inderdaad nieuw: het land, de taal, de gewoontes, de buren en het huis. Dan is het toch fijn is het als je daar uitleg over krijgt en een paar praktische dingen kunt oefenen? Des te makkelijker wordt het om hier 'thuis te zijn'."


Van verantwoord wonen naar volwaardig meedoen


Welzijnswerker van Welwonen Irit Hage is de bedenker van de Woonschool. Hage heeft zelf 10 jaar ervaring met inburgeren in 3 verschillende landen. Ze vertelt: 'Bij terugkomst naar Nederland zag ik dezelfde uitdagingen. Ik ben me gaan inzetten om nieuwkomers te helpen van verantwoord wonen naar volwaardig meedoen. In 2020 hebben we een pilot gedraaid met nieuwkomers die huisvesting kregen van Welwonen. Ik kan wel zeggen dat de ontwikkeling van de woonschool 100% gebaseerd is op praktijksituaties.'

Over Welwonen

Welwonen is een samenwerkingsverband tussen Woondiensten Enkhuizen en Welzijnswerk Enkhuizen. Samen bereiken we onze missie: voor iedereen passend en betaalbaar wonen bereikbaar maken in een buurt waar je je thuis voelt. Het welzijnswerk zet in op verbinding en ondersteuning in de gemeenschap.