ZWAAGDIJK - De Raad van State heeft de beroepen tegen de bouw van windpark Westfrisia deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond verklaard. Het windpark, dat bestaat uit vijf turbines, mag worden gebouwen langs de Westfrisiaweg (N302) nabij Zwaagdijk in de gemeente Medemblik.

Op 6 februari 2017 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan "Windpark Westfrisia" vastgesteld. Op 28 februari 2017 heeft het college van Gedeputeerde Staten een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van windpark Westfrisia.

Tegen deze besluiten zijn meerdere beroepen aangetekend. De Raad van State stelt in haar uitspraak van 13 september de provincie in het gelijk.

Overgangsregeling en 600 meter

De Raad van State oordeelt dat provinciale staten de overgangsregeling zorgvuldig hebben opgesteld en terecht toepassen. Deze overgangsregeling geldt voor aanvragen voor windparken die voor de beleidsverandering Wind op Land beleid (2012) waren ingediend. De aanvraag voor windpark Westfrisia is in 2010 gedaan.

Verder concludeert de Raad van State dat de regel uit het Wind-op- land-beleid van na 2012 van minimaal 600 meter afstand tussen windpark en woningen terecht niet van toepassing is op Windpark Westfrisia.

Uit de voorwaarden van de regeling blijkt volgens de Raad van State ook dat de provincie de belangen van initiatiefnemers voor duurzame energie, omwonenden, natuur en ruimtelijke kwaliteit evenredig afweegt.