WEST-FRIESLAND - Het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf (CAW) heeft voor de zeven Westfriese gemeenten een onderhandelingsresultaat met HVC bereikt over een nieuw contract. Komende periode nemen de Westfriese colleges en gemeenteraden een besluit over deze concept-dienstverleningsovereenkomst.


De hoofdpunten van het nieuwe afvalinzamelcontract zijn:
- Verlaging van de tarieven. Het nieuwe tarief gaat al per 1 januari 2019 (met terugwerkende kracht) in. Voor de zeven gemeenten betekent dit ten opzichte van de huidige
begrotingen een besparing van in totaal circa € 4 miljoen per jaar. Voor de jaren daarna zijn afspraken over verdere kostenbesparingen gemaakt.
- Meer sturingsmogelijkheden. Elke gemeente kan, via een eigen grondstoffenplan, maatwerkkeuzes maken over hoe de afvalinzameling plaatsvindt.
- Zakelijke en transparante afspraken. De gemeente krijgt per afvalstroom inzicht in de inzamel- en verwerkingskosten en kan tussentijds bijsturen in de dienstverlening en looptijd van de dienstverleningsovereenkomst.

Ieder gemeentebestuur besluit zelfstandig of ze de nieuwe overeenkomst met HVC aangaat. De colleges van B en W van de 7 gemeenten spreken zich tussen eind mei en begin juni (planning verschilt per gemeente) uit over de nieuwe dienstverleningsovereenkomst. De gemeenteraden nemen vervolgens rond de zomervakantie een besluit. Daarna volgt definitieve besluitvorming en ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst.

De huidige overeenkomst dateert uit 2004 en is eind vorig jaar formeel opgezegd. De nieuwe dienstverleningsovereenkomsten worden rechtstreeks tussen de individuele gemeente en HVC aangegaan. Alleen voor de afvalbrengstations en overslag van afval sluiten de gemeenten gezamenlijk een nieuwe overeenkomst met HVC.