BOVENKARSPEL - Hoe ver wil je gaan in het bestrijden van de gevolgen van klimaatverandering? De zeven Westfriese gemeenten hebben daar nu hetzelfde standpunt over ingenomen. Een mijlpaal in de regionale samenwerking (het Pact van Westfriesland) en een vruchtbaar vertrekpunt om op weg te gaan naar een klimaatbestendige regio in 2050.

Extreme droogte, hitte, wateroverlast en bodemdaling; zonder maatregelen zal klimaatverandering een steeds grotere impact krijgen op onze leefomgeving. In 2017 werd het nationale ‘Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie’ gelanceerd. In een gecoördineerd programma bogen in heel Nederland regio’s zich over de vraag: hoe kunnen we onze omgeving zo inrichten dat de klimaateffecten zo beperkt mogelijk blijven? Ook Westfriesland pakte deze handschoen op.

Hetzelfde beschermingsniveau
Die regionale zoektocht leidde afgelopen maand tot een keuze voor alle Westfriese gemeenten. Welk ambitieniveau willen zij hanteren bij een klimaatbestendige inrichting? “Het bijzondere is dat elke gemeenteraad zich achter dezelfde ambitie en uitvoeringsstrategie geschaard heeft”, vertelt wethouder duurzaamheid van Gemeente Medemblik, Harry Nederpelt. “Daarmee kunnen we echt spreken van een gezamenlijke Westfriese aanpak.”

De ambitie houdt in dat Westfriesland meegroeit met de klimaatverandering. De regio richt zich op een beschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat van nu. “Dat vraagt een flinke inzet”, weet Koos Brouwer, coördinator samenwerking waterketen en ruimtelijke adaptatie Westfriesland.

Vergroenen van de omgeving
Veel zal te maken hebben met de manier waarop we met neerslag omgaan. Van oudsher zijn we gewend regenwater zo snel mogelijk af te voeren. Nu gaat het er om het water juist vast te houden voor perioden van droogte. En bij extreme regenval moet het mogelijk worden het water tijdelijk te ‘parkeren’ om schade te voorkomen.

Vergroenen van de omgeving is een belangrijk wapen in een veranderend klimaat. Bomen en planten houden water vast en zorgen voor schaduw en natuurlijke koelte. En waar tegels en stenen plaatsmaken voor groen kan (overtollig) water makkelijker in de bodem wegzakken.

In een Westfriese uitvoeringsagenda zullen acties en maatregelen concreter benoemd worden. Koos Brouwer: “Eén ding is zeker: als overheid kunnen we het niet alleen. In de uitvoeringsstrategie is er een belangrijke rol voor inwoners. Zij kunnen bijdragen door bijvoorbeeld meer groen in hun tuin te brengen of een regenton te gebruiken. Daar gaan we uitgebreid over communiceren.”

Meekoppelen
Een belangrijk gevolg van de vaststelling van dit beleid is dat gemeenten klimaatadaptatie voortaan meenemen bij aanpassingen in de fysieke ruimte. Harry Nederpelt: “Neem een renovatie of herontwikkeling van een wijk of nieuwbouw. Bij zo’n ingrijpend project probeer je altijd al zoveel mogelijk andere opgaven, onder en boven de grond, mee te koppelen. Nu hoort klimaatadaptatie daar ook bij. Dat vind ik winst.”