WEST FRIESLAND - De uitbraak van het Coronavirus heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Scholen, sportclubs, horeca en vele winkels zijn gesloten, ook in Westfriesland. De overheidsmaatregelen om het virus onder controle te krijgen hebben een groot effect op ons leven. Werknemers werken thuis, kinderen moeten thuis schoolwerk maken en we sporten thuis.

Er zijn veel initiatieven om mensen met vitale beroepen een hart onder de riem te steken en juist elkaar door deze periode heen te helpen. Denk bijvoorbeeld aan inzamelingsacties voor mondkapjes, gezamenlijk klappen voor de zorg of alle beren voor het raam. We leven momenteel in een bijzondere tijd en deze wil het Westfries Archief graag vastleggen voor toekomstig onderzoek. Heeft u foto's, filmpjes, posters, brieven, flyers of andere informatie over deze periode in Westfriesland, deel deze dan met het westfries archief. Na selectie bewaren zij het materiaal voor toekomstige generaties in onze depots. Help mee met het aanleggen van een collectie over een belangrijke periode in onze Westfriese geschiedenis.

Aanleveren materiaal
Stuur het materiaal in via e-mail: corona@westfriesarchief.nl. U kunt materiaal tot 25 Mb per e-mail versturen. Grotere of meerdere bestanden kunt u ook via wetransfer.com naar dit e-mail adres versturen.Geef in de e-mail aan:
 • Een korte beschrijving van het materiaal
 • De datum van het document, foto, video, etc.
 • De locatie waar de foto, video gemaakt is
 • Vermeld de naam van de maker, ook als u dit zelf bent
 • Uw gegevens: naam, woonplaats en evt. contactgegevens

Materiaal
 • Het materiaal is afkomstig uit, of gaat over, het werkgebied van het Westfries Archief: de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede-Broec
 • Foto's
 • Van de eigen thuissituatie, straatbeelden, gesloten winkels, mededelingen van de genomen maatregelen, solidariteitsacties (beren voor de ramen, klappen voor de zorg)Drukwerk
 • Flyers, posters m.b.t. Corona maatregelen bijvoorbeeld
  Persoonlijke verslagen
 • Over persoonlijke ervaringen bijvoorbeeld opgetekend in correspondentie, dagboeken, blogs, vlogs, video'sWebsites en social mediaLinks van websites, Facebookpagina's, etc. met persoonlijke ervaringen, genomen Corona maatregelen en solidariteitsacties

Let op: we verzamelen met name papier en digitaal materiaal. Voorwerpen, knipsels of kopieën van documenten nemen wij niet op in onze collectie.
Wilt u overleggen over het materiaal neem dan contact op met corona@westfriesarchief.nl

Voorwaarden
Het Westfries Archief gaat zorgvuldig met al het aangeboden materiaal om. Om aan wetgeving op het gebied van auteursrecht en privacy te kunnen voldoen is het volgende van belang:

Door het materiaal in te leveren bij het Westfries Archief geeft u aan dat u akkoord bent met het plaatsen van het materiaal op de website van het Westfries Archief. Al het materiaal wordt onder vermelding van de maker opgenomen in het archief. Publicatie vindt plaats onder een CC-BY-SA licentie (zie https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl). Indien er personen afgebeeld of genoemd worden op of in het materiaal, zijn deze geïnformeerd en akkoord met het opnemen en publiceren van het materiaal door het Westfries Archief. Genoemde persoonsgegevens worden alleen opgenomen in de beschrijving en worden niet gepubliceerd. Uw e-mail en eventuele andere persoonsgegevens worden niet opgeslagen of verstrekt aan derden.

Het Westfries Archief behoudt zich het recht voor om materiaal niet op te nemen in de collectie.

Belangrijk
Het Westfries Archief volgt de maatregelen van de overheid op. Wij vragen u uitdrukkelijk om deze maatregelen ook op te volgen en niet voor het archief naar buiten te gaan om bijvoorbeeld foto's te maken of ander materiaal te verzamelen. De studiezaal van het archief is gesloten en er kan geen materiaal afgegeven worden aan de balie. Wilt u liever het materiaal op een later moment afgeven, neem dan contact op viacorona@westfriesarchief.nl.