ENKHUIZEN - Afgelopen zaterdag zette KNRM Enkhuizen twee van haar trouwe donateurs in het zonnetje. De heer Kooiker uit Enkhuizen en de heer Van Dijk uit Hoorn steunen de reddingsmaatschappij allebei sinds 1972 en zijn inmiddels dus al 50 jaar “Redder aan de wal’. Alle reden voor een feestelijke ontmoeting!

De jubilarissen, de heer Van Dijk vertegenwoordigd door mevrouw Van Dijk, en hun familie werden zaterdagmiddag op het boothuis van KNRM Enkhuizen ontvangen en kregen uit handen van de secretaris van de plaatselijke commissie een oorkonde, boek, puzzel en natuurlijk een bos bloemen. Het hoogtepunt van de middag was een vaartocht met reddingboot Watersport.

Tijdens gesprekken op de jaarlijkse donateursdag blijkt iedereen een persoonlijke redente hebben om zijn of haar verbondenheid met water te bezegelen met een donateurschap van de KNRM. Velen hebben gevaren op de koopvaardij of bij de marine, maar ook het bezit van een plezierjacht, een indrukwekkende redding in de omgeving of een varend familielid kunnen de reden zijn geweest om het zeewaardige goede doel te steunen.

Trouwe donateurs zijn van groot belang voor de organisatie die al bijna 200 jaar zonderoverheidssubsidie mensen in nood op het water helpt en redt. Eén keer per jaar organiseert de KNRM een speciale dag voor jubileumdonateurs. Mensen die al 25, 40 of zelfs 50 jaar donateur zijn. Dat gebeurt traditiegetrouw in november, de maand waar in de reddingsmaatschappij in 1824 werd opgericht. Sinds 11 november 1824 bestaat de KNRM dankzij donaties, giften, schenkingen en nalatenschappen.

KNRM Enkhuizen is blij met iedere gift en bedankt dan ook alle donateurs voor hun bijdrage. "Dankzij jullie kunnen we veilig het water op om mens en dier in nood te redden. Geweldig!" Ook “Redder aan de wal” worden of op een andere manier de KNRM ondersteunen? Kijk op www.knrm.nlof neem contact op met Peter Lubach, secretaris van KNRM Enkhuizen