HOORN - Op 29 januari van 10:00 tot 11:30 uur verzorgt oncologisch wijkverpleegkundige van Omring, Jenny Beemster, een themabijeenkomst voor Pisa in de Drom aan de Paktuinen 1 in Enkhuizen.

De diagnose kanker beïnvloedt niet alleen het leven van de patiënt, maar ook in hoge mate dat van hun naasten. Met name partners krijgen veel te maken met de gevolgen van ziekte en behandelingen, zoals verstoringen van het dagelijks leven, verandering van rollen in het gezin, onzekerheid over het verloop van de ziekte, veranderingen op het gebied van intimiteit en seksualiteit, angst voor mogelijke terugkeer of zelfs het verliezen van de partner aan kanker.

Ook partners van mensen met kanker worden dus zwaar belast.

Tijdens het ziekteproces van de patiënt staan zij als vanzelf op de tweede plaats; de aandacht van iedereen, inclusief henzelf, is gericht op de patiënt en maar zelden staan zij stil bij de vraag: “Hoe is het nou met mij en wat heb ik nodig”?

Ook in het leven van de partner is veel veranderd, vaak ook in de mogelijkheden om te ontspannen, te werken, dingen voor zichzelf te doen. Als er sprake is van heftige emoties is het soms een hele kunst om daar samen goed mee om te gaan. Je wilt elkaar niet nog meer belasten! Soms heb je dan ook gevoelens die niet geuit worden en blijf je daar alleen mee. De relatie kan onbedoeld onder druk komen te staan.

Bovendien kunnen er verschillen zijn tussen de partners in hoe je met deze situatie omgaat of wilt omgaan; iedereen verwerkt problemen immers op zijn eigen manier.

Ook na de behandelingen kan het oppakken van de draad van het “gewone” leven tegenvallen; er kan erg veel veranderd zijn en de aandacht en het begrip van de omgeving is vaak behoorlijk verminderd.

Hoe kun je toch zo constructief mogelijk verder gaan, zelf, maar ook als partners en als gezin.

Op deze vragen zal Jenny Beemster in gaantijdens deze themabijeenkomst. Bovendien geeft zij geeft tips en handreikingen en is er ruim gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

U kunt kosteloos aan deze bijeenkomst deelnemen, na opgave via administratie@inloophuispisa.nl Uiteraard is een vrijwillige bijdrage uiterst welkom.

Al geruime tijd biedt Pisa, het gastvrije huis voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden, elke laatste woensdag van de maand van 9.30 tot 12.30 uur in de Incotec foyer (benedenzaal) van de Drom een inloopfaciliteit gecombineerd met een telkens wisselende activiteit. Nadere informatie over inhoud, eigen bijdrage en tijden van de activiteiten van Pisa in Enkhuizen vindt u op https://www.inloophuispisa.nl/activiteiten-inloophuis-pisa-hoorn/enkhuizen