ENKHUIZEN - Donderdag 28 maart werd de samenwerking tussen het Zuiderzeemuseum en Leger des Heils bekrachtigd. Hiermee komt niet alleen een mooie, inhoudelijke verbinding tot stand, maar wordt ook de gedachte 'cultuur toegankelijk voor iedereen' in de praktijk gebracht.

Dit seizoen werkt het Zuiderzeemuseum samen met Leger des Heils. Het thema van dit jaar – het zware en meestal arme leven rond de Zuiderzee – sluit heel goed aan bij deze samenwerking. Uitgangspunt is de gedachte dat cultuur voor iedereen beschikbaar moet zijn, óók voor mensen die het minder breed hebben. Het Zuiderzeemuseum biedt daarom 800 deelnemers die steun ontvangen van het Leger des Heils, een bijzonder dagje uit. Het volledig verzorgde arrangement bestaat uit gratis entree, een lunch en voor gezinnen met kinderen twee gratis kinderactiviteiten.'We willen deze mensen niet alleen bijstaan bij het oplossen van hun problemen, maar hen ook het gevoel geven dat ze erbij horen, meetellen en van waarde zijn," zegt Juriaan Petter, algemeen directeur van Leger des Heils W&G Noord-Holland. 'Een uitje als dit is voor onze deelnemers vaak niet weggelegd en daarom zijn we heel blij met de samenwerking met het Zuiderzeemuseum.' Stephan Warnik, algemeen directeur Zuiderzeemuseum vult aan: 'Het Zuiderzeemuseum wil een laagdrempelig museum voor iedereen zijn en met deze samenwerking geven wij daar inhoud aan; wij heten de deelnemers van Leger des Heils van harte welkom!

Over Leger des Heils
Leger des Heils zet zich in voor kwetsbare mensen in de samenleving. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om mensen die dak- of thuisloos zijn, multiprobleemgezinnen, kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen of dagbehandeling nodig hebben en ouderen die sterk geïsoleerd leven. De organisatie gaat voor toekomst en perspectief voor alle burgers, zodat ook de meest kwetsbare mensen kunnen meedoen en tot hun bestemming komen. Leger des Heils sluit aan bij wat nodig is en biedt samen met de overheid, bedrijfsleven, onderwijs en anderen zorg, herstel en participatie en bovenal kansen voor iedereen. Altijd!

Leven van de wind
Vanaf 2019 wordt het in het buitenmuseum nóg duidelijker dat honderd jaar geleden het leven rond de Zuiderzee niet altijd gemakkelijk was. Mannen liepen grote risico's op zee, terwijl vrouwen aan wal in hun eentje het gezin draaiend hielden en samen met de kinderen zorgden voor extra inkomsten. Hoogtepunt dit jaar is het pand Leven op een kluitje in Zoutkamp, waar vissersvrouw Grietje met haar vier kinderen én haar moeder hun intrek hebben genomen. Kom binnen in dit roerige huishouden, waar Grietje zelf aanwezig is als hologram! Beleef het leven van toen van heel dichtbij en ruik de geur van 's nachts gepelde garnalen en (de eeuwige) kool op het vuur. Kruip onder die prikkeldeken in de bedstee. En... hoor ik daar nou oma snurken?Daarnaast kun je 1919 ook door de ogen van een kind bekijken en genieten van de poppenkastvoorstelling Pittige tijden. Het Zuiderzeemuseum biedt weer een zeer breed programma!

Over het Zuiderzeemuseum
Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, de actualiteit en de toekomst van het voormalige Zuiderzeegebied. In het buitenmuseum staan authentieke dorpspanden uit dit gebied. Jong en oud komt hier in aanraking met de Zuiderzeecultuur. Zo kunnen bezoekers een touw slaan, op bezoek bij Urker inwoners of mee-eten met een huishouden van 1920. In het binnenmuseum maken bezoekers kennis met kunst, cultuur en erfgoed van voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. Daarnaast is er een schepenhal vol historische schepen. Kenmerkend voor het Zuiderzeemuseum is dat het de cultuurhistorische collectie verrassend verbindt met hedendaagse kunst, vormgeving en design.

In 2019 ontving het museum van de ANWB de zilveren award voor het leukste uitje van Noord-Holland.