HOORN - 12 zorgpartners, 1.Hoorn en de gemeente Hoorn hebben hun samenwerking voor gebiedsgericht werken verlengd tot eind 2019. De samenwerking werd in 2014 opgezet om de nieuwe zorgtaken die naar de gemeente kwamen handen en voeten te geven. Hieruit kwam een samenwerking tot stand van zorgprofessionals die zich aansloten bij de teams van 1.Hoorn. Wethouder Nel Douw is trots op de manier waarop de gemeente en de zorgorganisaties uitvoering geven aan het convenant: ‘Samenwerken zonder schotten en met ruimte om te ontwikkelen, begint zijn vruchten af te werpen. Goed beleid zet je samen met elkaar neer. En dat is precies wat we hier doen. We hebben hier in nog een weg te gaan, maar de opstap van de afgelopen jaren is veelbelovend’, aldus Douw.

Nieuwe zorgtaken

In 2014 koos de gemeente Hoorn ervoor om met de komst van de nieuwe zorgtaken de preventieve, informele zorg te verbinden met de lichte en specialistische zorg. Door de korte lijnen is dit mogelijk. Wethouder Nel Douw: ‘Dit verrijkt het werk dat de 90 medewerkers en hulpverleners met elkaar doen. Zij geven ook terug dat zij hierdoor bij een ingewikkelde hulpvraag sneller van preventief naar professionele hulp opschakelen wanneer dat moet waarbij een inwoner niet het gevoel heeft van ‘het kastje naar de muur’.’

Wat betekent dit convenant voor Hoorn?

Een aantal zorgpartners aan het woord: Marjolijn Dolle van Werksaam: ‘Door onze werkwijze leren inwoners zelf ook veel meer over hun eigen (zorg)situatie. En het is soms een dooddoener, maar we zien dat mensen die mee kunnen doen in de samenleving ook echt de mogelijkheid krijgen om dit te doen.’

Janneke van Engen van Lijn 5: ‘Alle zorgvragen of problemen die een mens of gezin in het leven tegenkomt, pakken we meer integraal aan. Als een gezin een opvoedvraag heeft, maar ook schulden, dan helpen we het gezin daar ook meteen mee verder. We kijken dus naar veel meer dan alleen de zorg, maar naar alles wat te maken heeft met de kwaliteit van leven’.

De heer Guy Berben van Triversum: ‘We kunnen complexe vragen goed aanpakken en door het maatwerk is die effectiever. Dit zorgt ervoor dat we minder geld uitgeven en ook goede hulpverlening bieden door dit samen te doen en gebruik te maken van elkaars expertise.’

Marinda Koopmans van GGZ Noord-Holland Noord: ‘De samenwerking is ook leuk, we hebben plezier in ons werk. En we zien dat de mensen die we helpen zich meer gesteund voelen. Hierdoor zetten de mensen ook zelf stappen in hun herstel.’

Jessica van der Bilt van 1.Hoorn: ‘1.Hoorn brengt zorgpartners samen, maar wordt tegelijktijdig ook door de partners gevormd. Zo is er meer mogelijk’

Voorbeelden van samenwerken in de praktijk

In wijkcentrum De Huesmolen organiseert 1.Hoorn de maaltijddialoog: ontmoetingen tussen jongeren en ouderen. Tijdens een maaltijd vertellen zij aan elkaar wanneer zij zich op hun gemak voelen in de wijk. Op basis van die gesprekken helpt stichting Netwerk om samen dingen in de wijk aan te pakken en krijgen jongeren meer begeleiding van de jongerenwerkers.

1.Hoorn signaleert dat er moeders met een kind met autistisme vlakbij elkaar in de straat wonen, maar kennen elkaar niet. Uit gesprekken van de moeders blijkt dat zij graag in contact komen met andere moeders voor hulp en advies. 1.Hoorn zorgt voor een ontmoeting zodat zij hun ervaringen kunnen delen en verwijst door als dat nodig is.

Samenwerkingspartners van 1.Hoorn

GGD Hollands Noorden, Lijn 5, MEE & de Wering, Parlan, GGZ NHN Jeugd, Stichting Netwerk, Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Triversum, RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland, WerkSaam Westfriesland, Esdégé Reigersdaal/de Rotonde, Omring.