ENKHUIZEN - De gemeente Enkhuizen moet de komende jaren fors bezuinigen. Met name als gevolg van de toegenomen kosten in het sociaal domein en de beperkte tegemoetkoming van het rijk staat de gemeente voor een bezuinigingstaakstelling. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad trekken samen op bij het maken van afgewogen keuzes. De eerste bezuinigingsmaatregelen worden eind juni na goedkeuring van de raad voor een deel gerealiseerd in 2020 en vastgelegd in de begroting 2021.

Keuzes maken in Enkhuizen

In Enkhuizen wordt op een raad brede wijze gewerkt, en daarom worden keuzes samen gemaakt. Al vanaf januari 2020 trekken het college en de raad samen op in de voorbereiding op de kadernota 2021 en de te maken keuzes waarin zal worden omgebogen.

Met de uitkomsten van diverse sessies met de raad is het college aan de slag gegaan. Dit heeft deze week geleid tot een voorstel met ombuigsuggesties van 4 miljoen van het college aan de raad. De raad zal zich buigen over bezuinigingskeuzes voor een bedrag van 3 miljoen en deze keuzes op 30 juni voorleggen aan het college.

‘Bezuinigen is nooit fijn en keuzes maken waarin bezuinigd moet worden is voor het college van Enkhuizen een behoorlijke opgave. Vrijwel alles is belangrijk en ‘goede’ keuzes zijn er niet; het is altijd lastig. We proberen bij de keuzes voor bezuiniging rekening te houden met kwetsbare groepen, die financieel extra hard geraakt worden in deze coronatijd’: aldus wethouder Esther Heutink-Wenderich.

Kadernota en nieuw beleid
Verwacht wordt dat de raad op 30 juni 2020 een besluit neemt over de kadernota 2021. In september wordt de raad nader geïnformeerd over het nog niet in de kadernota 2021 opgenomen nieuwe beleid. Door de raad hierover nu alvast te informeren, krijgt de raad alvast een doorkijkje naar de te verwachten beleidsontwikkelingen en mogelijke financiële effecten hiervan. De raad kan deze informatie betrekken bij de besluitvorming over de nu te maken bezuinigingskeuzes.