ENKHUIZEN - Welwonen en Humanitas West-Friesland werken vanaf vandaag samen. Zij organiseren een nieuw initiatief voor alleenwonende inwoners van Enkhuizen: de telefooncirkel.

Telefooncirkel

De telefooncirkel biedt een dagelijks telefonisch contactmoment met een alleenwonende inwoner uit Enkhuizen. De telefooncirkel komt van pas in noodsituaties. Bijvoorbeeld wanneer een deelnemer is gevallen en niet bij de telefoon kan komen, of iemand is zo ziek dat er niet gebeld kan worden. Het geeft een veilig gevoel dat er iedere dag een vast belmoment is. Een mooi neveneffect van de telefooncirkel, is dat alle deelnemers iedere dag iemand spreken die even vraagt hoe het met hen gaat. De cirkel biedt dus ook sociaal contact.

Hoe werkt de telefooncirkel?

Een cirkel bestaat uit maximaal acht deelnemers. Een vrijwilliger van Welwonen en/of Humanitas start de cirkel en belt de eerste persoon op de lijst. De laatste deelnemer sluit de hekken door met de vrijwilliger van Welwonen en/of Humanitas te bellen. Die weet dan dat de cirkel rond is en iedereen in staat was om de telefoon op te nemen en verder te bellen. Neemt een deelnemer de telefoon niet op? Dan waarschuwt de vrijwilliger een sleutelhouder. De sleutelhouder onderneemt actie en bezoekt de deelnemer om te checken of er iets aan de hand is.

Sociaal contact stimuleren

Het telefonisch contact tijdens de telefooncirkel is beperkt. De cirkel moet binnen een afzienbare tijd afgerond kunnen worden. Het staat de deelnemers natuurlijk vrij om elkaar los van de cirkel nog eens te bellen om nader kennis te maken. Welwonen en Humanitas willen graag het sociaal contact stimuleren. Daarom worden er ook een aantal keer per jaar vrijblijvende bijeenkomsten georganiseerd voor deelnemers van de telefooncirkel. Een leuke bijeenkomst waarbij men elkaar beter leert kennen en persoonlijk kan ontmoeten.

Aanmelden

Woon je in Enkhuizen en wil je weten of de telefooncirkel geschikt is voor jou? Neem dan contact op met Coördinator Ron Verwey via tc.west-friesland@humanitas.nl en

06 13 56 11 10. Of met Sociaal Werker Linda Bijvoet via lb@welwonen.nu en 0228 350 585. Ook voor aanvullende vragen over de telefooncirkel kun je bij hen terecht.
Als je denkt dat de telefooncirkel iets is voor iemand die je kent (een vader, moeder of buurvrouw/man) en je wilt meer informatie ontvangen, dan kun je ook contact opnemen.


Over Welwonen

Welwonen is het samenwerkingsverband tussen Woondiensten Enkhuizen en Welzijnswerk Enkhuizen. Samen bereiken we onze missie: voor iedereen passend en betaalbaar wonen bereikbaar maken in een buurt waar je jezelf thuis voelt. Het welzijnswerk zet in op verbinding en ondersteuning in de gemeenschap.

Over Humanitas West-Friesland

Humanitas West-Friesland helpt mensen die het even niet alleen redden. Een team van vrijwilligers helpt mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.