WEST-FRIESLAND - Er zijn ambitieuze plannen om de natuur een handje te helpen in het gebied tussen het IJsselmeer en de Waddenzee. Met het project 'Wieringerhoek' willen de betrokken gemeentes, provincie en het Hoogheemraadschap een nieuw leefgebied creeëren voor vogels en vissen. Maar wat goed is voor de dieren, is niet per se goed voor de boeren, vindt LTO West-Friesland voorzitter Arie Schouten.

Schouten heeft dan ook in samenwerking met zijn collega van LTO Noordkop een zienswijze ingediend als antwoord op de plannen. Het gebied loopt van Hippolytushoef tot Enkhuizen en daar zijn de Westfriese gemeentes Medemblik en Enkhuizen ook bij betrokken.

Met het project 'Wieringerhoek' willen de betrokken partijen een gebied creeëren waar zoet water en zout water geleidelijker in elkaar overlopen - wat de vismigratie ten goede komt - en is er de wens om zandplaten aan te leggen. Hiermee hopen ze een diverser leefgebied voor vogels te creëren.

Watervoorraad
De West-Friese land- en tuinbouwers maken momenteel dankbaar gebruik van het zoete IJsselmeerwater om hun gewassen te beregenen, maar als de beschreven plannen doorgaan dan kan dat in de warme zomers nog wel eens beperkt worden.

Er zijn vier plannen voorgelegd, waarvan er drie volgens de LTO-voorzitter voor problemen kunnen zorgen. Bij twee van de vier scenario's worden namelijk zandeilanden gemaakt voor de IJsselmeerkust en dit gaat ten koste van de watervoorraad. "Ze zoeken een goedkope manier om alles wat ze uit de vaargeulen scheppen ergens kwijt te kunnen, maar alles wat je in het IJsselmeer ophoogt, gaat ten koste van de waterinhoud van het meer", vertelt Schouten. Wanneer zich een droge zomer voordoet is de Westfriese voorzitter bang dat er gekozen moet worden tussen drinkwater of landbouwwater. "Die keuze is helaas snel gemaakt."

Ook een overgangsgebied tussen zoet en zout water kan tot problemen leiden bij de boeren en dan voornamelijk in de Noordkop. "Daar hebben ze al vaker te maken met zout kweldruk - grondwater dat omhoog komt. Tuinders gebruiken de sloten om het land te besproeien. De gewassen zijn gewend aan zoet water en elk klein beetje zout wat daar bij komt, heeft invloed: het groeit minder of het water brandt op je gewas."

Oplossingen
Aanstaande dinsdag is Arie Schouten onderdeel van de klankbordgroep voor het project Wieringerhoek. Vanuit LTO wordt niet alleen kritiek aangedragen, maar ook mogelijke oplossingen. "We hebben een paar alternatieven die we willen inbrengen die volgens ons onderzoekswaardig zijn. Zoals het opslaan van zoet water bij overschot in een ondergrondse bel en het creëren van een zone in de Waddenzee waar het water van zout naar brak naar zoet gaat."

Het project staat nog in de verkenningsfase, maar als er niks wordt veranderd in de plannen is het voor Schouten duidelijk. "Ze mogen niet klieren met onze unieke watervoorraad. Aan de land- en tuinbouw hebben we ons bestaan in West-Friesland aan te danken. Dat laten wij niet zomaar gebeuren."