NOORD HOLLAND - De druk op grond in Noord-Holland is immens, economische activiteiten rukken overal op en natuur verliest al jaren terrein. Met grote gevolgen voor de biodiversiteit en onze gezondheid. Landschap Noord-Holland maakt zich zorgen, want deze trend lijkt niet te stoppen. Daarom komt de natuurorganisatie in actie en organiseert een campagne voor uitbreiding en versterking van de Noord-Hollandse natuur met 1.000.000 m2 binnen het Natuur Netwerk Nederland. "De plannen liggen al klaar, want het is een kwestie van snel reageren als zich een kans voordoet om grond aan te kopen. En het is altijd spannend en een ingewikkeld proces," zegt Do van Dijck gebiedsmanager bij Landschap Noord-Holland.

Natuur staat onder druk

Het is vechten om de ruimte in Noord-Holland. Natuur verdwijnt, steden breiden uit, centra voor distributie en dataopslag worden groter, infrastructuur van wegen verandert en ook duurzame initiatieven als windmolenparken en zonneweides vragen om een plek. Er blijft steeds minder ruimte over om te ontsnappen aan de drukte. Daarom heeft Landschap Noord-Holland haast en wil ze zo snel mogelijk gebieden aankopen om zo natuur veilig te stellen voor de eeuwigheid. De organisatie financiert de grondaankopen met inkomsten uit het Noord-Hollands Natuurfonds. Natuurliefhebbers en particulieren kunnen doneren aan dit fonds. Voor € 7,50 koop je al een vierkante meter grond en help je mee om natuur meer ruimte te geven.

Groen is goed voor mensen

In de chaotische en stressvolle tijd aan het begin van de coronacrisis waren het de groene plekken waar men zich even kon opladen. Nederlanders zijn de corona periode beter doorgekomen, omdat ze konden 'ontsnappen' in de natuur. Dat geven ze aan in een onderzoek van Motivaction in opdracht van Vogelbescherming Nederland. De resultaten van het onderzoek laten zien dat men veel behoefte heeft aan toegankelijke natuur in de buurt en dat het belangrijk is om te investeren in groen. Investeren in natuurontwikkeling levert veel op Een mooi voorbeeld van wat natuurontwikkeling kan opleveren is de polder Callantsoog. Een bijzonder gebied van duinen en polders met een rijkdom aan overgangsgebieden van zout naar zoet water. In de polder Callantsoog ligt de Zandpolder, een gebied van Landschap Noord-Holland, en voormalig bollenland. Landschap Noord-Holland vormde deze gronden in 2012 om naar een natuurgebied met hoge natuurwaarden. Tegenwoordig vind je hier vele zogenaamde Rode Lijst-soorten die kenmerkend zijn voor het kustgebied. Uit het rapport Kust op Kracht dat in opdracht van de provincie is opgesteld, blijkt dat investeren in natuurontwikkeling dit soort mooie resultaten kan opleveren.

Bijdragen aan meer ruimte voor natuur

Iedereen die natuur dichtbij huis belangrijk vindt, kan meedoen door vierkante meters natuur te kopen via het Noord-Hollands Natuurfonds van Landschap Noord-Holland. Meer informatie is te vinden op www.nhnatuurfonds.nl.