ENKHUIZEN - De provincie gaat zich inzetten voor een brug die voor een betere bereikbaarheid tussen Enkhuizen en Lelystad moet zorgen. Er is langere tijd vraag om een beter verbinding met het oosten van het land. Toch gaat het volgens de provincie nog wel even duren, maar is het zaak in ieder geval te starten met een onderzoek.

Het was ooit de bedoeling om van de Westfrisiaweg een goede oost-westverbinding te maken tussen Alkmaar, West-Friesland en Zwolle. Dat ging niet door, en dus bleef de weg beperkt tot het traject tussen Alkmaar en Enkhuizen. Bij de opening van die weg november vorig jaar was toenmalig gedeputeerde Elisabeth Post duidelijk. "We moeten aan de slag met de Houtribdijk. Het is maar twee keer één rijstrook, en ook niet de meest veilige weg, en dat moet aangepakt worden. Dat zal niet op korte termijn zijn, maar is wel een stip op de horizon."

Minister Cora van Nieuwenhuizen van verkeer hield zich toen op de vlakte, maar het lijkt er toch op dat de provincie de lobby verder wil doorzetten door het nu ook op te nemen in het coalitieakkoord. "De waterkwaliteit in het Markermeer is slecht, omdat die dijk daar ligt. En kunnen we dan niet het mes aan twee kanten laten snijden. Dat kan een brug zijn, en dus gaan we daar onderzoek naar laten doen", aldus VVD-fractievoorzitter Cees Loggen.

'Deze collegeperiode nog niet uitvoeren'
Volgens Loggen geef je er ook een signaal mee af dat zowel de mobiliteit als de waterkwaliteit van belang zijn. "Het begint met goed onderzoek. Als we daarna de kansrijkheid in kaart hebben gebracht, kan je de boer op om te lobbyen, want zoiets kost heel veel geld. Dat zullen we al Provincie als regio niet alleen kunnen, daarvoor moeten we ook met het Rijk aan de slag. We gaan het deze collegeperiode (tot 2023, red.) nog niet uitvoeren, maar wel het onderzoek houden zodat we de lobby in de steigers kunnen zetten."

Eerder liet de Westfriese Bedrijvengroep en ook de gemeente Enkhuizen al weten groot voorstander te zijn van een betere verbinding. "Ook voor de ontlasting van Amsterdam is het belangrijk dat het verkeer tussen Enkhuizen en Lelystad beter doorstroomt. Daarbij draagt een betere verbinding bij aan de economie hier in de regio", zei wethouder Erik Struijlaart eerder tegen NH Nieuws.