ENKHUIZEN - De achtergrond van een kind mag nooit bepalen welke kansen hij of zij krijgt!

De Weekendschool Enkhuizen richt zich op kinderen en jongeren van 10 tot 18 jaar die van huis uit minder mogelijkheden hebben tot kennis- en inzichtverbreding op diverse vlakken zoals wetenschap, techniek en cultuur. Weekendschool Enkhuizen zet zich in om de (toekomst)perspectieven te verbreden, het benutten en ontplooien van talenten en het vergroten van het zelfvertrouwen van de leerlingen.

Uit verschillende nationale en internationale studies blijkt dat er een enorme sociale, culturele en economische ongelijkheid bestaat tussen verschillende groepen en mensen. Kinderen in zwakke sociaal-economische omgevingen kunnen vaak niet optimaal gebruik maken van alle mogelijkheden en kansen die de maatschappij biedt. Als gevolg daarvan blijft talent onbenut. Met de Weekendschool West-Friesland leveren we een bijdrage aan het oplossen van deze ongelijkheid in ons werkgebied. Oud-Wethouder van de gemeente Enkhuizen Dorus Luyckx, Fenna Smit, Eugene Kramer en Chantal de Gast slaan hiervoor de handen ineen en hebben hiervoor de Weekendschool West-Friesland opgericht. Het startpunt is de Weekendschool Enkhuizen.

De Weekendschool is dus niet zomaar een school. Leerlingen kunnen hier hun talenten verkennen, en ontdekken wat voor beroepen en vakgebieden er allemaal zijn. In samenwerking met enthousiaste gastdocenten uit o.a. het bedrijfsleven worden lesprogramma’s ontwikkeld, waarbij leerlingen kennis en ervaring op kunnen doen in verschillende beroepsgroepen. Zo krijgen ze meer inzicht in de mogelijkheden maar ook hoe ze daar moeten komen. Op een sociale, leuke, praktische en leerzame manier worden ze gemotiveerd zichzelf uit te dagen, inzicht te krijgen in de eigen capaciteiten en het eigen talent te versterken. Dit werkt motiverend voor de verdere schoolcarrière.

Op 28 juni jl. deelde het bestuur taart uit bij Leviaan, ter lancering van het nieuwe logo van de Weekendschool West-Friesland.
De participatielocatie van Leviaan is een leer-werkbedrijf voor mensen die moeite hebben om het tempo van de maatschappij bij te houden. Zij bouwen dagelijks onder deskundige begeleiding aan hun werk- en sociale vaardigheden. Onlangs kregen ze van de Weekendschool de opdracht om een nieuw logo te ontwikkelen.

De samenwerking tussen de Weekendschool en Leviaan is een goed voorbeeld van maatschappelijke initiatieven uit het sociaal domein die samenkomen. Wij willen alle deelnemers vanuit Leviaan bedanken voor het mooie werk dat is geleverd. Het nieuwe logo is een mooi startpunt voor een volledige huisstijl, waar inmiddels al aan gewerkt wordt door dezelfde groep.