ENKHUIZEN - Wie het IJsselmeergebied bezoekt, ziet een weidse ruimte met vele gezichten en een bewogen ge- schiedenis. Maar de binnenzee van Nederland staat momenteel voor vele uitdagingen: de groei van regio Amsterdam, het stagnerende ecosysteem, de gevolgen van klimaatverandering en toenemende recreatiedruk. Hoe ziet de toekomst eruit?

IJsselmeergebied. Een ruimtelijk perspectief verschijnt op een moment dat we keuzes over de toekomst van de Nederlandse binnenzee moeten maken. Het boek brengt het IJsselmeergebied in kaart vanuit talloze invalshoeken: geomorfologie, geschiedenis, planologie en economie. Begeleid door kaarten, vogelvluchtperspectieven, doorsnedes en schitterende landschapsfoto’s passeren de vele eigenaardigheden van de Nederlandse binnenzee (en het omliggende land) de revue. Met oog op het heden en verleden doet Frits Palmboom ontwerpvoorstellen voor de toekomst waarin ruimte voor openheid, natuur, recreatie en toerisme centraal staan, terwijl ook de grote opgaven van waterveiligheid, zoetwatervoorziening, landbouw, visserij en energiewinning recht wordt gedaan.

De toegankelijke essays, de brede opzet van het onderzoek, en de beschrijving van het landschap zoals het ooit was, nu is en nog kan worden, maken van IJsselmeergebied een werk dat bij velen tot de verbeelding zal spreken.

over het boek
ISBN 978 94 6004 298 0
paperback, rijk geïllustreerd in kleur
364 pagina’s
Introductieprijs € 29,50 (na 21 september € 34,50)
Een Engelstalige versie verschijnt gelijktijdigals: IJsselmeer. A spatial perspective
ISBN 978 94 6004 337 6

over de auteur
Frits Palmboom (1951) is stedenbouwkundige bij Palmhout Urban Landscapes te Rotterdam en hoogleraar emeritus op de Van Eesteren- leerstoel aan de Technische Universiteit Delft. Hij ontwierp het eilandenrijk voor IJburg (Amsterdam) en schreef diverse boeken over landschap en verstedelijking.