ENKHUIZEN - Esther Heutink-Wenderich wordt voorgedragen als derde wethouder tijdens de gemeenteraad op 25 september. Dat heeft de commissie unaniem besloten.


Derde wethouderspost
Voor de zomer is het raadsbreed akkoord vastgesteld. Daarna is door de gemeenteraad besloten dat Dorus Luyckx en Erik Struijlaart worden voorgedragen voor herbenoeming als wethouders van de gemeente Enkhuizen. Daarnaast werd een vacature opengesteld voor een derde wethouderspost.

28 kandidaten
Esther Heutink-Wenderich (48) is uit 28 kandidaten geselecteerd. Zij is momenteel werkzaam bij Lysias Consulting Group en houdt zich bezig met advisering en interim-management in het publieke domein. Tot de gemeenteraadsverkiezingen was zij wethouder in de gemeente Ermelo. Nu is zij lid van de gemeenteraad in die gemeente voor het CDA.

Veel zin
“De gemeenteraad van Enkhuizen zegt dat ‘het de democratische plicht van de raad is om altijd te zoeken naar een zo groot mogelijke steun voor een voorstel’. Dat is mij uit het hart gegrepen. Het zoeken naar verbinding, draagvlak en samenwerking vind ik enorm belangrijk.” aldus Esther Heutink-Wenderich die veel zin heeft om in Enkhuizen aan de slag te gaan als wethouder.

De portefeuilles zijn van de 3 Enkhuizer wethouders zijn als volgt verdeeld:
Dorus Luyckx: sociaal domein, onderwijs, welzijn, sport, recreatie, kunst en cultuur.
Erik Struijlaart: wonen, ruimtelijke ordening, verkeer, bereikbaarheid en openbare ruimte.
Esther Heutink: financiën, economie, toerisme en duurzaamheid.