ENKHUIZEN - Op dinsdag 21 mei 2019 de vlag uit!
De Zuider Havendijk, een plaat uit een geschiedenis boek!


Het Comité 21 mei 1572 organiseert de manifestatie: Opstand ende Bevrijdingh van Enckhuijsen

Jaarlijks wordt herdacht/gevierd, dat de burgerij van Enkhuizen zich in 1572 – zonder bloedvergieten – heeft bevrijd van de Spaanse overheersers en de kant koos van de Prins van Oranje.

Om 14.00 uur geeft Walter Haentjens een presentatie: ‘Enkhuizen voor de Prins’, in de Oud-Katholieke Kerk, Breedstraat 84. Inloop vanaf 13.30 uur, met een kopje koffie/thee.

Start bij het Stadhuis.
Om 19.00 uur geeft KSM een miniconcert op het bordes.
Vanaf 19.30 uur worden – op en rond de Zuider Havendijk - historische scènes gespeeld door leerlingen, buurt-, toneel-, scherm- en muziekverenigingen. Gidsen van Vereniging Oud Enkhuizen nemen u – als u wilt - mee voor een rondleiding, om een toelichting te geven op deze roerige periode in onze Vaderlandse geschiedenis.
De tocht voert u ook weer terug naar het Stadhuis, waar omstreeks 20.45/21.00 uur het ‘Spaansgezinde bestuur’ wordt afgezet.
Evenals voorgaande jaren verlenen de leden van het huidige stadsbestuur hun medewerking.

Omstreeks 21.00 uur wordt het evenement, in de Blauwe Zaal van het Stadhuis, samen met het
AD-HOC-orkest, onder het genot van een oranjebitter, feestelijk afgesloten.

Entree: GRATIS
Het gebied is autovrij en slechts toegankelijk voor toeschouwers.
U kunt uw auto – eventueel - parkeren achter het NS-station.
Aangeraden wordt, met het openbaar vervoer, te voet of per fiets te komen.
Informatie: Comité 21 mei 1572 tel. nr.: 0228-314541 en/of www.oudenkhuizen.nl/opstand