ZWAAGDIJK OOST - De provincie Noord-Holland verricht sinds 1 mei 2017 kapwerkzaamheden aan weerszijden van de Markerwaardweg tussen de N23 en Zwaagdijk-Oost (N239). De onvoldoende gewortelde bomen, die een risico voor de verkeersveiligheid vormen, worden weggehaald.

De zorgvuldige werkwijze blijkt iets meer tijd te vergen dan gepland. Eerder meldde de provincie dat het werk tot en met 12 mei zou plaatsvinden. Dit is met 1 week verlengd: naar verwachting zijn de werkzaamheden op zaterdag 20 mei afgerond.

Onvoldoende gewortelde bomen

Al sinds 2013 vallen er langs de Markerwaardweg meer bomen om dan gebruikelijk. Onderzoeken wijzen uit dat ongeveer 1.600 van de in totaal 2.500 iepen langs de Markerwaardweg onvoldoende stevig geworteld zijn en niet goed in de bodem zijn verankerd. Ze kunnen daardoor gemakkelijk omvallen en op de weg terecht komen. Het gaat vooral om de iepensoort ‘Ulmus Lobel’.

Kapwerkzaamheden tot en met 19 mei 2017

De werkzaamheden vinden plaats tot en met vrijdag 19 mei 2017, dagelijks van 8.00 tot 16.00 uur. Op 2 locaties tegelijk wordt gewerkt met een rijdende afzetting om hinder zoveel mogelijk te beperken.

Volop aandacht voor flora en fauna

Het weghalen van de bomen vindt plaats tijdens het broedseizoen. Vanwege het veiligheidsrisico is de ontheffing versneld verstrekt. De provincie stelt alles in het werk om flora en fauna minimaal te verstoren; gezorgd wordt voor continue ecologische begeleiding door een onafhankelijk adviesbureau. Bij bomen waarin een nest wordt aangetroffen, wordt zo mogelijk gewacht met de kap.

Herbeplanting

Om het landschapsbeeld te behouden, wordt er vanaf 2018 herbeplant. De provincie start de voorbereidingen hiervoor zo snel mogelijk.

Meer informatie

Met vragen over de inhoud van dit bericht kunnen weggebruikers, omwonenden en overig geïnteresseerden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.