ENKHUIZEN - 14 juni 2018 is het precies 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet van kracht werd. Deze wet legde de basis voor één van Nederlands meest bijzondere waterwerken: de Zuiderzeewerken. Op deze bijzondere dag opende het Zuiderzeemuseum de waterwerkplaats. Een nieuw onderdeel van Expeditie Waterwerken dat tot stand kwam in samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). In het vernieuwde Expeditie Waterwerken ontdekken bezoekers op een actieve en speelse manier hoe hard je moet werken om droge voeten te houden en maken ze kennis met Cornelis Lely, een grote naam achter de Zuiderzeewerken. Download de afbeelding hier in hoge resolutie.

Expeditie Waterwerken
In 2013 realiseerde het Zuiderzeemuseum Waterwerken met een eenmalige bijdrage van de BankGiro Loterij. Nu is het waterdoepark in samenwerking met HHNK uitgebreid en gaat het verder onder de naam Expeditie Waterwerken. In de nieuwe waterwerkplaats van Expeditie Waterwerken zien en beleven bezoekers hoe Nederland al jaren omgaat met water. Bezoekers ervaren via de verschillende doe-activiteiten dat droge voeten in ons laaggelegen land niet vanzelfsprekend zijn. Zo kruipen bezoekers in de huid van waterbeheerders tijdens het polderspel: kan het dorp in de polder droog gehouden worden? Ontdek bij de 3D puzzeldijk hoe belangrijk het is om samen te werken. Want een stevige dijk bouwen is nog niet zo makkelijk als het lijkt. Bij het onderdeel krachtpatsers gaan jong en oud de strijd met elkaar aan: wie is de sterkste waterwerker? Naast de nieuwe waterwerkplaats is ook het waterdoepark vanaf 14 juni weer geopend. Roei naar de voormalige Zuiderzee-eilanden die als kleine stukjes land zijn herrezen uit het lage water van het IJsselmeer.

Cornelis Lely
Cornelis Lely (1854-1929), ingenieur, waterbouwkundige en minister, is de grondlegger van het moderne Nederland. In de 19e eeuw maakt hij een plan voor een dijk tussen Noord-Holland en Friesland om de Zuiderzee te temmen. In 1918 neemt de regering de Zuiderzeewet aan en kan Lely zijn plannen gaan uitvoeren. In 1932 is het zover: de Afsluitdijk wordt geopend. Helaas heeft Lely zijn levenswerk niet voltooid gezien. Hij overlijdt drie jaar voordat de dijk af is.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt in het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal en op Texel voor veilige dijken, voldoende en schoon oppervlaktewater. In 2012 startten het Zuiderzeemuseum en HHNK het educatieve programma Droge Voeten in Noord-Holland en in 2016 werd HHNK partner van de tentoonstelling Overspoeld en de levensechte watersnoodstraat. Dankzij de steun van HHNK kan Expeditie Waterwerken worden gerealiseerd.
www.hhnk.nl

Over het Zuiderzeemuseum
Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, de actualiteit en de toekomst van het voormalige Zuiderzeegebied. In het buitenmuseum staan authentieke panden uit dorpen uit dit gebied. Hier komt jong en oud in aanraking met de Zuiderzeecultuur. Zo kunnen bezoekers een touw slaan, op bezoek bij Urker inwoners of mee-eten in een huishouden van 1920. In het binnenmuseum maken bezoekers kennis met kunst, cultuur en erfgoed van voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. Ook is er een schepenhal vol historische boten. Kenmerkend voor het Zuiderzeemuseum is dat het de cultuurhistorische collectie verrassend verbindt met hedendaagse kunst, vormgeving en design. In 2016 riep de internationale beoordelingssite TripAdvisor het museum uit als een van de beste musea van Nederland. In 2017 heeft het museum deze hoge waardering behouden.