ENKHUIZEN - Maandag 26 april vond de lintjesregen plaats. Burgemeester Van Zuijlen reikte in de Westerkerk zes onderscheidingen uit. De decorandi kwamen apart van elkaar naar de Westerkerk.


De heer Pieter Kofman

De heer Kofman is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hij heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de Enkhuizer Volleybalvereniging Madjoe. In totaal is de heer Kofman 65 jaar lid van deze vereniging. Hij heeft daarbij rollen met verschillende verantwoordelijkheden gehad:

 • 43 jaar als spelend lid
 • 20 jaar als voorzitter
 • 15 jaar als lid en voorzitter van de Technische Commissie
 • 62 jaar als scheidsrechter
 • 45 jaar als organisator van het jaarlijks hemelvaarttoernooi
 • 25 jaar als beheerder van sporthal De Sprong
 • 5 jaar als hoofd verbouwing van de kantine van sporthal De Drecht waar de vereniging sinds 2016 gevestigd is.

Navraag bij de kinderen van de heer Kofman leert ons dat hij tot het jaar 2008 minstens 45 uur per week aan de vereniging Madjoe heeft besteed. Ondanks zijn leeftijd van 82 jaar steekt de heer Kofman nog ongeveer 10 uur per week in de vereniging.

De heer Bart Joris (Bart) Metselaar

De heer Metselaar is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Metselaar is sinds 2012 verbonden aan het reddingstation van de KNRM in Enkhuizen en was daarvoor sinds 20 oktober 2000 verbonden aan het KNRM reddingstation in Den Oever. In deze periode is hij diverse keren uitgevaren met het KNRM reddingstation Den Helder.

De heer Metselaar is actief als opstapper/SAR liaison medewerker waarbij 24/7 een beroep op hem kan worden gedaan om uit te varen bij de vele acties die het reddingstation elk jaar heeft.

De heer Metselaar heeft in de afgelopen 20 jaar deelgenomen aan 277 acties waarbij 669 mensen en 19 dieren veilig aan wal zijn gebracht. De 24/7 beschikbaarheid voor mogelijke acties legt veel beslag op zijn tijd. Dit zijn in de afgelopen 20 jaar ongetwijfeld vele duizenden uren geweest.

De heer Theodorus Godevinus Johannes (Theo) Stavenuiter

De heer Stavenuiter is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Vanaf 1970 tot heden is de heer Stavenuiter betrokken bij diverse organisaties en vrijwel altijd om zijn financiële deskundigheid. Dat begon in 1970 in Nieuw Vennep waar hij meewerkte aan de realisatie van uitbreidingen en nieuwbouw van scholen als financieel deskundige binnen het opgerichte schoolbestuur.

In 2000 was er een doorstart van de Oranjevereniging Juliana en daarvoor werden nieuwe bestuursleden gezocht. De heer Stavenuiter was net gepensioneerd en hij heeft zich aangemeld voor de functie van penningmeester. Hij heeft er toen mede voor gezorgd dat het ledenaantal van 300 naar 700 leden steeg.

In 2004 werd hij voorzitter van het comité ter oprichting van het monument voor de Enkhuizer slachtoffers in Indonesië, het zogenoemde Indiëmonument. Ervan uitgaande dat er discussie over het monument zou ontstaan, onderkende hij dat het op een zorgvuldige wijze moest worden aangepakt. Goed rekening houdend met gevoeligheden is het monument gerealiseerd, met grote steun in de samenleving.

Zijn betrokkenheid vanaf 2006 bij de Veteranen en de organisatie van de lokale veteranendag hebben er voor gezorgd dat dit inmiddels een zeer goed bezocht evenement is.

Ook heeft hij samen met een groep betrokken inwoners in 2015 ervoor gezorgd dat er een herdenkingsplaquette is gerealiseerd voor de slachtoffers van de bombardementen op Enkhuizen.

Naast al deze activiteiten is de heer Stavenuiter al 20 jaar acoliet bij de St. Franciscus Xaverius Parochie.

De heer Willem Johan (Willem) Stolk

De heer Stolk is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Stolk heeft zich de afgelopen 50 jaar veel beziggehouden met vrijwilligerswerk op een zeer breed terrein. Vanaf 1965 is hij actief in het verenigingsleven geweest als:

 • zeilinstructeur
 • bestuurder in sportverenigingen
 • vrijwilliger in de buurtvereniging BEO
 • medewerker in de werkgroep Beeldende Kunst gemeente Aalsmeer

Vanaf 2003 is de heer Stolk heel intensief betrokken bij de Socialistische Partij, als voorzitter van de SP afdeling Enkhuizen en scholingscoördinator. Vanaf 2013 ook lid van het landelijk bestuur van de SP als regiovertegenwoordiger. Daarnaast is de heer Stolk vanaf 2012 raadslid, en naast deze functie heeft hij de volgende onbezoldigde neventaken vervuld:

 • voorzitter van een raadscommissie
 • voorzitter van de werkgeverscommissie
 • lid van de agendacommissie en Presidium
 • nestor en vervangend voorzitter van de raad

De heer Adrianus Paulus Haakman en mevrouw IJvonne Haakman-Rienderhoff

De heer en mevrouw Haakman zijn beide onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Haakman is vanaf eind jaren 70 zeer actief bij de Streker Atletiek Vereniging (SAV) en Wielrenvereniging West-Frisia. Voor de Streker Atletiek Vereniging was hij jurylid bij diverse onderdelen van de atletieksport, een van de bouwers van de indoorwedstrijden, medewerker aan de bouw van het nieuwe clubgebouw en trainer.

Voor de Wielrenvereniging West-Frisia is de heer Haakman ook jurylid tijdens de clubwedstrijden, trainer van zowel weg- als offroad en trainer juniorenselectie voor het Nederlands Kampioenschap Ploegentijdrit.

Naast al deze activiteiten fietst de heer Haakman wekelijks met twee 'oude' sportmaten (Jan Dekker en Simon Oud) op de duo-fiets. Beide heren zijn, vanwege afnemende gezondheid of ziekte, niet meer in staat om nog zelfstandig te fietsen. Op de duo-fiets met de heer Haakman is het voor beide heren wel nog mogelijk om een rondje te fietsen.

Mevrouw Haakman-Rienderhoff is ruim 30 jaar lang hoofd wedstrijdsecretariaat thuiswedstrijden geweest voor de Streker Atletiek Vereniging. Daarnaast was zij commissielid scholierenatletiek van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, organisator van de Jeugdscholimpische dagen en jurylid bij de atletiekvereniging.

Mevrouw Haakman-Rienderhoff was bestuurslid van Winkelhart Enkhuizen. 25 jaar lang organiseerde zij de jaarlijkse intocht van Sint Nicolaas waarbij zij ook ongeveer 20 jaar lang heeft gezorgd dat alle pieten een mooi pak hebben.

Ook het organiseren van de paas- en kerstmarkten, Enkhuizen bij kaarslicht, de wielerronde die elk jaar met de Koningsdag wordt verreden en de organisatie rondom de jaarlijkse Hobby- en Kunstroute zijn bij haar in goede handen. Samen met haar echtgenoot is zij het gehele jaar wel bezig met de diverse activiteiten en dat allemaal naast hun dagelijkse werkzaamheden.