ENKHUIZEN - Rijkswaterstaat versterkt de Houtribdijk, omdat deze niet meer voldoet aan de veiligheidsnormen. De dijk moet uiteindelijk zo stevig worden dat bij zeer zware stormen het water er op een veilige manier overheen kan slaan.

Het versterken van de Houtribdijk met steen en asfalt duurt tot ongeveer medio 2019, waarbij de schepen steeds een stukje opschuiven totdat Lelystad is bereikt.

Trintelhaven
Vanaf april gaat de aannemer ook aan de slag op het deel tussen Trintelhaven en Enkhuizen. Op dit ondiepere stuk wordt tot medio 2020 de dijk niet verhard, maar zullen brede, zandige oevers worden aangelegd om de kracht van de golven te breken. Er is al een start gemaakt met de vooroeverdammen, zodat het zand vanaf het voorjaar veilig in de luwte kan worden opgespoten. Er wordt een leiding over de weg geplaatst om het zand te transporteren.