ENKHUIZEN - Drie wethouders zijn dinsdagavond tijdens de raadsvergadering benoemd door waarnemend burgemeester Albertine van Vliet - Kuiper.


Dorus Luyckx en Erik Struijlaart zijn herbenoemd en Esther Heutink-Wenderich is na het openstellen van een vacature geselecteerd. De portefeuilles van de 3 wethouders zijn globaal als volgt verdeeld:

  • Dorus Luyckx: sociaal domein, onderwijs, welzijn, sport, recreatie, kunst en cultuur.
  • Erik Struijlaart: wonen, ruimtelijke ordening, verkeer, bereikbaarheid en openbare ruimte.
  • Esther Heutink-Wenderich : financiën, economie, toerisme en duurzaamheid.

Het college neemt nog een besluit over de definitieve portefeuilleverdeling, inclusief projecten.

Voordracht burgemeester
Het Enkhuizer college is nu bijna compleet. Op woensdagavond 3 oktober is bekend wie wordt voorgedragen als beoogd burgemeester van Enkhuizen. Op 29 november is de overdracht en wordt de nieuwe burgemeester beëdigd door de Commissaris van de Koning.