ENKHUIZEN - In september en oktober wordt gewerkt aan het Naviduct en het Krabbersgatcomplex.

De werkzaamheden bestaan uit het test van de stroomtoevoer van de complexen. Deze werkzaamheden zijn nodig om de complexen in de toekomst veilig te blijven gebruiken en storingen te voorkomen. Als gevolg van de werkzaamheden is er hinder of stremming voor het vaarwegverkeer op de volgende momenten:

Krabbersgatcomplex:

  • Woensdag 27 september 2017 van 06.00 tot 18.00 uur, volledige scheepvaartstremming Krabbersgat

Los van deze werkzaamheden is de brug over het Krabbersgatcomplex langdurig gestremd en is ook de schuitsluis buiten gebruik. Tijdens de werkzaamheden kan de scheepvaart omvaren via het Naviduct of de Houtribsluizen. Er is geen hinder voor het weg- en fietsverkeer over de Houtribdijk.

Naviduct:

  • Donderdag 12 oktober 2017 van 08.00 tot 12.00 uur, volledige scheepvaartstremming Naviduct

Tijdens de werkzaamheden aan het Naviduct kan de scheepvaart omvaren via het Houtribsluizen of het Krabbersgatcomplex (let op, de brug over het Krabbersgatcomplex is langdurig gestremd). Er is geen hinder voor het weg- en fietsverkeer over de Houtribdijk.