ENKHUIZEN - Kinderen uit arme gezinnen in de gemeente Enkhuizen hebben in 2017 niets van de zogeheten Klijnsma-gelden gezien. De gemeente wijt dat aan tijdgebrek om zorgvuldig beleid te maken en een tekort aan ambtenaren.

Om armoede onder de jeugd te bestrijden, krijgen alle Nederlandse gemeenten krijgen sinds 2017 structureel geld van het Rijk. Die bijdrages staan beter bekend als de Klijnsma-gelden, omdat ze door toenmalig staatssecretaris Jette Klijnsma in het leven zijn geroepen. In totaal wordt er 85 miljoen verdeeld.

NH Nieuws vroeg via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) bij alle 48 Noordhollandse gemeenten op hoeveel geld ze in 2017 hebben gekregen, wat ermee is gedaan en wat er gebeurd is met eventueel overgebleven budget. Gemeenten waar onduidelijkheden waren hebben we ook nog aanvullende vragen gesteld.

95.000 euro
In 2017 kreeg de gemeente Enkhuizen bijna 95.000 euro van het Rijk om kinderen in armoede te helpen. Het geld is bedoeld als extraatje, en wordt gebruikt om het bestaande armoedebeleid aan te verrijken. Naar schatting groeien in Enkhuizen 540 kinderen op in armoede en hebben zij vorig jaar dus niets van dit extra geld gezien.

Wethouder Dorus Luyckx legt uit dat de gemeente het belangrijker vindt om zorgvuldig beleid te maken dan het geld zo snel mogelijk te besteden. Raadslid Margreet Keesman (SP) vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente Enkhuizen er een jaar langer voor nodig heeft gehad om de Klijnsma-gelden uit te geven.

Enkhuizen geeft de Klijnsmagelden dit jaar uit aan kledingcheques, een geldkrant en het kindpakket. Dat laatste is een portaal waar kinderen (of hun ouders) kunnen aankloppen voor zaken die niet binnen standaardregelingen van de gemeente vallen.

Het geld dat de gemeente Enkhuizen dit jaar overhoudt, wordt overgeheveld naar volgend jaar. Ook voor de komende jaren belooft de gemeente het geld dat voor deze doelgroep is vrijgemaakt, tot op de laatste eurocent aan jongeren te besteden die in armoede opgroeien.

Stede Broec en Drechterland
Bij het opstellen van beleid voor de Klijnsmagelden is Enkhuizen opgetrokken met Stede Broec en Drechterland. Ook die twee gemeenten hebben in 2017 geen euro van de Klijnsmagelden uitgegeven, er ervoor gekozen al het geld over te hevelen naar 2018.

Drechterland heeft ruim 70 duizend euro ontvangen, aan Stede Broec werd ruim 90.000 euro overgemaakt. Net als in Enkhuizen wordt het geld van vorig jaar dit jaar besteed aan kledingcheques, een geldkrant en een kindpakket.

Hoorn
De gemeente Hoorn heeft vorig jaar ruim 417.000 euro aan Klijnsma-gelden ontvangen. Hiervan is 110.000 euro aan de decemberactie van 2017 uitgegeven. Via de actie konden kinderen uit arme gezinnen naar de film of een middag naar een binnenspeeltuin. Na afloop kregen de kinderen een verrassing mee naar huis.

Het resterende bedrag is dit jaar ingezet voor maatwerkoplossingen, waarvoor bestaande regelingen geen uitkomst bieden. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten op school, waarvoor ouders de bijdrage niet konden betalen. Door de ouderbijdrage te compenseren met Klijnsma-geld, hoeven kinderen uit arme gezinnen.