ENKHUIZEN - De gemeente Enkhuizen is bezig met het maken van een parkeer- en verkeersontwikkelplan.


De verwachting is dat het plan in december 2020 aan de orde komt in de vergadering van de gemeenteraad.

Input inwoners en ondernemers
De eerste maanden van het jaar sprak de gemeente op verschillende bijeenkomsten met inwoners, raadsleden en ondernemers uit detailhandel, horeca- en toerismebranche over parkeren en verkeer in de binnenstad. Op de bewonersbijeenkomst in september gaf men een terugkoppeling van deze gesprekken. De input van alle gesprekken betrekt men bij het opstellen van het parkeer- en verkeersontwikkelplan.