ENHUIZEN - Bent u zelf niet in de gelegenheid om te stemmen? Dan kan iemand uw stem uit laten brengen via een volmacht.

Dit kan op 2 manieren:
  • onderhandse volmacht
  • schriftelijke volmacht

De persoon aan wie u de volmacht geeft:
  • moet kiesgerechtigd zijn
  • stond op 31 januari 2022 ingeschreven in dezelfde gemeente als u
  • mag niet meer dan 2 volmachten aannemen
  • moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen

Onderhandse volmacht verlenen

U kunt iemand in dezelfde gemeente machtigen om voor u te stemmen door een onderhandse volmacht te verlenen. Vul hiervoor allebei de volmacht aan de achterzijde van de stempas in, onderteken deze en geef de volmacht mee aan de gemachtigde. Dit kan tot op de dag van de verkiezing.

Let op: De gemachtigde moet bij het uitbrengen van de stem een (kopie van het) identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien.

Schriftelijke volmacht aanvragen

U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen. Dit kan nodig zijn als u iemand wilt machtigen voordat u zelf uw stempas hebt ontvangen of als u niet in het bezit bent van een geldig identiteitsbewijs. U vraagt de volmacht aan in de gemeente waar u op 31 januari 2022 stond ingeschreven.
Aanvraagformulieren vindt u op www.enkhuizen.nl/verkiezingen. U kunt uw aanvraag digitaal indienen via DigiD of een papieren aanvraagformulier downloaden, uitprinten en opsturen naar de gemeente.

Gemeente Enkhuizen
Afdeling Publiekszaken, Verkiezingen
Postbus 20

1610 AA Bovenkarspel

Wanneer moet uw aanvraag zijn ontvangen?

Uw aanvraag moet uiterlijk 11 maart 2022, 17.00 uur zijn ontvangen door de gemeente. Na behandeling van uw aanvraag sturen wij de volmacht per post naar het adres van de gemachtigde. Let op! Doe uw aanvraag op tijd en houd daarbij rekening met het feit dat de post er een aantal werkdagen over kan doen.

Een eenmaal verstrekte schriftelijke volmacht is niet meer in te trekken. Dat houdt in dat u na aanvraag van deze volmacht niet meer zelf kunt stemmen.

Meer informatie over het aanvragen van een volmacht en andere informatie over de gemeenteraadsverkiezingen kunt u vinden op: www.enkhuizen.nl/verkiezingen