ENKHUIZEN - Het Enigmahuis van Welwonen heeft vanaf 18 september een tweede locatie als welzijnsvoorziening. Mensen met geheugenverlies, (toekomstig) mantelzorgers en zij die zich alleen of eenzaam voelen zijn nu ook op maandagochtend van 9.30 tot 12.30 uur van harte welkom in de Drommedaris.

Het Enigmahuis is sinds februari van dit jaar op woensdagmiddag en vrijdagochtend geopend in de Witte Schuur in het Wilhelminaplantsoen. Hier komt nu dus een derde dagdeel bij in de Drommedaris, en wel in de benedenzaal (Incotecfoyer).

Een luisterend oor

Het Enigmahuis speelt in op de veranderende levenssituatie van mensen met geheugenverlies en hun mantelzorgers. Zoals het besef dat het geheugen je in de steek laat, negatieve gevoelens en vaak schaamte. De opgeleide vrijwilligers en professional, Monique van der Heijde hebben voor iedere bezoeker een luisterend oor. Uiteraard onder het genot van een kopje koffie of thee. Als blijkt dat een bezoeker op termijn meer, of intensievere hulp nodig heeft, dan kan er samen naar passende zorg worden gezocht. Het Enigmahuis ondersteunt, ook in het traject daarnaartoe. Hiervoor heeft het Enigmahuis een uitgebreid netwerk met de zorgverleners.

Het Enigmahuis valt onder het welzijnswerk van Welwonen en wordt mogelijk gemaakt in opdracht en met subsidie van de gemeente Enkhuizen. Meer informatie vindt u op

www.enigmahuis.nl.