ENKHUIZEN - Team Sportservice West-Friesland organiseert op maandagavond 10 december een thema avond over de compensatie voor sportverenigingen naar aanleiding van de verruiming van de BTW-sportvrijstelling. Deze regeling wordt van kracht vanaf 1 januari 2019. Er komt een subsidiepot van 87 miljoen beschikbaar onder de noemer ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodatie’.


BTW-sportvrijstelling

In 2017 is de wet omtrent de BTW-sportvrijstelling veranderd. De vrijstelling houdt in dat clubs en stichtingen (non-profit organisaties) op bepaalde diensten richting leden geen btw hoeven te heffen. Dit om sportdeelname te stimuleren. Deze vrijstelling wordt vanaf 2019 ruimer geïnterpreteerd. De vrijstelling geldt dan ook voor diensten aan niet-leden en voor de algemene terbeschikkingstelling van de accommodatie.

Compensatie nadeel

De maatregel leidt voor veel verenigingen tot een financieel nadeel. Nu is dus duidelijk dat vanaf 1 januari 2019 een jaarlijkse subsidiepot van 87 miljoen beschikbaar komt. De nieuwe subsidieregeling, officieel bestemd voor 'het ontwikkelen en in standhouden van sportaccommodaties', betekent feitelijk een teruggaaf van zo'n 20 procent van dergelijke investeringen.

Hoe de subsidieaanvraag voor verenigingen praktisch verloopt en welke informatie daarbij van belang is, wordt door een expert van Team Sportservice uitgelegd aan penningmeesters van verenigingen uit Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland tijdens de thema avond.

Meer informatie en aanmelden

Datum: 10 december van 20.00-21.30 uur in de raadzaal van Stede Broec. Voor penningmeesters van verenigingen uit de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. U kunt zich aanmelden via: pbakker@teamsportservice.nl o.v.v. Aanmelding themabijeenkomst BTW-vrijstelling. Vermeld in de aanmelding uw naam, de naam van de vereniging, de gemeente en uw e-mailadres.