GEMEENTE DRECHTERLAND/ENKHUIZEN/STEDE BROEC - Vandaag is het een jaar geleden dat een groot aantal mensen op de vlucht ging voor het oorlogsgeweld in Oekraïne. Vlak daarna vonden de eerste vluchtelingen een weg naar Nederland. De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland maakten plannen om op korte termijn opvang mogelijk te maken. Op 11 maart 2022 kwam de eerste groep van 30 Oekraïners vanuit een centraal verzamelpunt in Amsterdam naar onze gemeenten. Mede dankzij de hulp van vele bereidwillige inwoners en ondernemers lukte het om deze mensen snel een veilige plek te bieden. En daar bleef het niet bij. Op dit moment verblijven rond de 310 Oekraïense ontheemden in de gemeentelijke opvang in Enkhuizen of Hoogkarspel of bij gastgezinnen in huis.

Niets is onmogelijk
Een aantal medewerkers van de SED organisatie hebben hun schouders eronder gezet om een bijdrage te leveren voor een veilige plek voor de gevluchte Oekraïners. Ook in de avonden en in het weekend werd er keihard doorgewerkt door medewerkers en vrijwilligers. Vanaf het eerste moment was er een enorme bereidwilligheid binnen en buiten de organisatie. Zo ook bij Marijn de Busser, afdelingshoofd Consulenten, die nog steeds betrokken is bij de opvang. Het moment dat de eerste bus Enkhuizen binnen kwam rijden heeft een diepe indruk op haar gemaakt: ‘’Dat raakte mij zo enorm. Families die uit de bus stapten, wetende dat ze alles achter hebben moeten laten. En vervolgens weer in de auto onderweg naar mijn eigen veilige thuis zag ik meerdere Oekraïense vlaggen hangen. Onwijs indrukwekkend.’’ Ze wist toen nog niet dat er in de loop van het jaar nog veel meer vraagstukken voor de gemeentelijke organisatie zouden volgen. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van zorg en onderwijs, of het verstrekken van leefgeld. Ook daar blikt Marijn tevreden en vol trots op terug: ‘’Alles waarvan we het afgelopen jaar dachten dat onmogelijk was, lukte toch. Er was én is een enorme drive om iets te kunnen betekenen voor deze mensen. Zowel binnen als buiten onze gemeenten’’.

Met elkaar, voor elkaar
Inwoners boden al snel hulp aan om iets te kunnen betekenen voor de Oekraïense vluchtelingen. Zo kwam binnen de gemeente Drechterland een grote, gevarieerde groep inwoners bij elkaar in de Katholieke kerk van Hoogkarspel. Onder de naam Supportgroep Drechterland bundelden zij hun krachten en organiseerden diverse activiteiten voor de vluchtelingen. Een voorbeeld hiervan is de druk bezochte knutselmiddag voor kinderen op de gemeentelijke opvanglocatie in Hoogkarspel.

Ook lokale organisaties kwamen in actie. In Enkhuizen levert de Rotary een bijdrage aan de opvang van Oekraïense ontheemden. Bijna een jaar geleden bedacht Ingrid Mol, samen met een paar andere leden, het plan ‘Handen ineen voor Oekraïne’. Iedereen was bereid om mee te werken. Ingrid: ‘’Al snel was er veel meer mogelijk, dan waar ik vooraf op durfde te hopen. Met elkaar, voor elkaar. Dat voelt nog steeds zo.’’ In het afgelopen jaar heeft de Rotary diverse acties georganiseerd. Zo leverden ze met een deel van de opbrengst van de jaarlijkse paashazenactie een bijdrage aan het inrichten van de opvanglocatie voor Oekraïners. Verder maakten ze zwemlessen mogelijk, en ontvingen alle kinderen met Sinterklaas een cadeau.

Taal verbindt
De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben dankbaar gebruik gemaakt van het aanbod van Vrijwilligerspunt West-Friesland. Het afgelopen jaar hebben veel vrijwilligers via deze organisatie een bijdrage geleverd aan de opvang. Denk bijvoorbeeld aan Oekraïense tolken, die nodig zijn om de inschrijving binnen de gemeente te verzorgen. Ook het Taalhuis, onderdeel van het Vrijwilligerspunt, bood hulp aan bij het leren van de Nederlandse taal. Zo vinden er taallessen voor volwassenen plaats in Het Postkantoor in Stede Broec en op basisschool Pancratius in Enkhuizen. Jo van Uden is één van de taalvrijwilligers die les geeft. Hij spreekt geen woord Oekraïens, maar met behulp van een vertaalapp lukt het om met elkaar te communiceren. Trots is hij dan ook dat hij ‘’ziet dat de groep steeds meer Nederlands begrijpt en durft te spreken’’. Tijdens de lessen maakt Jo gebruik van verschillende interactieve methoden en probeert hij aan te haken op actuele thema’s. Ondanks het verdriet van deze mensen zijn ze zeer dankbaar en ontstaat er een verbintenis door taal.

Tot slot
Naast eerdergenoemde organisaties zijn er nog veel meer organisaties en ondernemers die een bijdrage hebben geleverd aan de opvang van Oekraïense ontheemden in de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. En niet te vergeten alle inwoners die hun huis en hart openstelden om Oekraïners op te vangen. Al deze hulp wordt zeer gewaardeerd.

Als teken van solidariteit wappert vandaag de Oekraïense vlag voor één dag op de drie gemeentehuizen en op de Drommedaris en de Koepoort in Enkhuizen. Daarnaast worden het gemeentehuis in Drechterland en Het Postkantoor in Stede Broec aangelicht.

Vanavond klinkt het carillon in Enkhuizen van 19.30 tot 20.00 uur. De stadsbeiaardier van Enkhuizen (Frits Reynaert) speelt enkele Oekraïense liederen, aangevuld met muziek van hoop. Hiermee wil hij mensen verbinden en compassie tonen met de slachtoffers in Oekraïne.