ENKHUIZEN - Voor de verwijdering van een asbestdak kan subsidie worden aangevraagd. Met het oog op het verbod van asbestdaken. De overheid wil het verwijderen van asbestdaken stimuleren, omdat deze per 2024 verboden zijn. Voor het jaar 2017 is een subsidieplafond vastgesteld van € 15 miljoen euro. De subsidieregeling blijkt echter zodanig populair te zijn dat het subsidieplafond al in zicht is gekomen. Wat gebeurt er met aanvragen die dit jaar nog worden ingediend? Wordt er nog subsidie uitgekeerd?

Toekenning subsidie
De subsidie wordt toegekend op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Dus: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dat betekent echter niet dat bij een 'te late' aanvraag geen subsidie meer kan worden ontvangen. Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld. Heb je een aanvraag ingediend en is de pot leeg? Dan ligt de aanvraag het volgende jaar bovenop de stapel.

Meer informatie en aanvragen van subsidie: www.rvo.nl