ENKHUIZEN - Vanaf 1 maart starten werkzaamheden om de grond van de speeltuinen in de Nassaustraat en Nannesluisstraat in Enkhuizen te vernieuwen. Dit werk wordt uitgevoerd door GP Groot sloopwerken en saneringen bv.

Het werk start met de voorbereiding, waaronder het plaatsen van hekken en borden, het inrichten van een bouwdepot en het tijdelijk weghalen van de speeltoestellen bij de Nassaustraat. Vervolgens wordt bij de speeltuin bij de Nassaustraat het gras verwijderd, de grond ontgraven, drainage aangebracht, de grond weer aangevuld en het gras opnieuw ingezaaid. Eind maart worden de speeltoestellen bij de Nanne Sluisstraat tijdelijk weggehaald. Ook zal daarna op deze plek het gras worden verwijderd, de grond worden ontgraven, drainage worden aangelegd, de grond weer worden aangevuld en het gras opnieuw worden ingezaaid. In totaal zal het werk zo’n twee maanden duren. Naar verwachting worden de speeltoestellen begin mei 2021 teruggeplaatst. Dit kost wat tijd, omdat het gras voldoende gegroeid moet zijn.

Uitvoering van het werk en afsluiting speelterrein
Het speelterrein aan de Nassaustraat is niet toegankelijk vanaf 1 maart en het speelterrein aan de Nannesluisstraat is niet toegankelijk vanaf 23 maart. De vervuilde grond wordt met een kraan ontgraven, daarna wordt schone grond aangebracht. De vervuilde grond en de schone grond wordt vrachtwagens af- en aangevoerd. Op de locatie aan de Nannesluisstraat komt een keet en een kleed-/wasgelegenheid te staan.

Omwonenden ontvangen deze week een brief over de werkzaamheden met daarin onder andere informatie over werktijden (op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur) en contactgegevens voor mensen met vragen. Deze brief is ook op de website van gemeente Enkhuizen te vinden (‘aanpak lood in bodem).

BouwApp: voor alle vragen
Via de BouwApp (voor mobiele telefoons) kunnen belangstellenden op de hoogte blijven van de uitvoering van het werk. Ook kunnen mensen via deze app direct een vraag of opmerking sturen naar GP Groot of een verzoek of klacht indienen.