WEST FRIESLAND - De barcommissies en besturen van de voetbal- en hockeyverenigingen in Westfriesland gaan goed voorbereid het nieuwe seizoen in. Al 35 clubs gingen de afgelopen maanden in gesprek met Sportservice West-Friesland en hun gemeente, om te praten over het alcoholbeleid van hun vereniging. Na de zomerstop worden nog 15 clubs bezocht.

Verantwoord alcoholgebruik

De afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest in de Drank- en Horeca wet. De bekendste verandering is de verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar. Na onderzoek bleek dat er o.a. bij de sportkantines gemakkelijk alcohol te verkrijgen was voor jongeren onder de 18 jaar. Daarom zijn de grootste sportclubs benaderd met de vraag of ze met Sportservice West-Friesland en de gemeente in gesprek willen gaan over verantwoord alcohol gebruik. De Westfriese gemeenten willen de verenigingen op deze manier ondersteunen.

In gesprek

Verenigingsadviseur Pearl Haakma van Sportservice Wf licht toe: “We hebben samen met de gemeenten al 35 gesprekken gevoerd. Het valt op dat alle verenigingen er heel positief in staan. Zij zijn gemotiveerd om hun jeugdleden een gezonde sportomgeving te bieden. Maar ze geven ook aan dat het best lastig is om te voorkomen dat het iemand van onder de 18 een biertje bestelt of het via iemand anders krijgt aangeboden.” Er zijn veel praktische tips gegeven, zoals het ophangen van de spelregels in de kantine, zodat barvrijwilligers hier naar kunnen verwijzen. Ook zijn de regels digitaal aangeleverd voor de websites. Verenigingen kunnen hun vrijwilligers ook een cursus IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) aanbieden via Sportservice. Haakma: “Bij alle deelnemende verenigingen staat het alcoholbeleid in ieder geval weer op de bestuurlijke agenda!”

Op de goede weg

Een van de deelnemers aan de gesprekken was VV Dindua-voorzitter Klaas Kruk. “Het was een nuttig gesprek. We hebben goede tips gekregen om ons alcoholbeleid op enkele punten wat aan te scherpen. Gelukkig waren we al goed op weg. Kantinezaken is bij ons in het bestuur vertegenwoordigd. We vinden het niet lastig om mensen naar hun leeftijd te vragen. Bij ons gaat dat onder het mom van een complimentje.”