ENKHUIZEN - Afgelopen nacht is in het Hertenkamp in Enkhuizen illegaal een fors gat gegraven door onbekenden. Heeft u iets gezien, meldt het dan.


Afgelopen nacht is in het Hertenkamp in Enkhuizen illegaal een fors gat gegraven door onbekenden. Daarbij zijn archeologische vondsten gestolen en vermoedelijk een deel van het 19de-eeuwse Matrozenkerkhof verstoord. Omdat de schatgravers op een milieuvervuild bouwterrein hebben gegraven zijn ze in overtreding. De kuil ligt ver weg van de dieren en is afgesloten door een hek. Dinsdag wordt aangifte gedaan bij de politie, de recherche is inmiddels op de hoogte. De archeologen hopen dat u als inwoner van Enkhuizen iets gezien heeft. Wilt u dit (of andere verdachte situaties) melden bij Archeologie Westfriesland of bij de Vereniging Oud Enkhuizen?

Matrozenkerkhof
Het terrein is archeologisch van belang omdat hier in de 17de en 18de eeuw aan de noordzijde van de Vissershaven werd gewoond en op het buitendijkse terrein, binnen de vestingwal vonden allerlei activiteiten plaats. Dit heeft sporen in de bodem nagelaten. Vanaf 1810 richtte de marine hier een kerkhof in voor het overleden marinepersoneel. Omdat Enkhuizen pas vanaf 1830 een Gemeentelijke Begraafplaats had, werden tot die tijd ook 'gewone' Enkhuizers hier op christelijke wijze begraven. Een deel van de begravingen is geruimd, maar in 2000 zijn er nog zes skeletten opgegraven. Er moeten totaal enige honderden Enkhuizers op een halve meter onder het Hertenkamp hebben gelegen.De bedoeling van de gemeente en de archeologen was om zoveel mogelijk resten in de bodem te laten liggen en de eventuele graven niet te verstoren