ENKHUIZEN - Van maandag 17 februari tot en met maandag 2 maart inspecteren Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Tauw-Friso Civiel de bouwtechnische staat van de monumentale Sassluis bij de Drommedaris in Enkhuizen.


Sassluis
De Sassluis is een keersluis en beschermt de laaggelegen binnenhaven en omgeving van Enkhuizen tegen hoogwater op het IJsselmeer. De inspectie is nodig voor het versterkingsontwerp van de sluis. Om de bouwkundige staat onder water te inspecteren, wordt de sluis drooggezet. Dit wordt gedaan door het plaatsen van droogzetschotten, daarna wordt het water tussen de schotten weggepompt. In 2022 worden de bestaande deuren vervangen en twee extra deuren toegevoegd. Op basis van de uitkomst van de inspectie worden de ontwerpen voor de versterking verder uitgewerkt.

Bereikbaarheid omgeving
Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen en bedrijven in de omgeving bereikbaar. Om de bouwplaats veilig en bereikbaar te houden voor het werkverkeer, geldt er op maandag 24 februari en maandag 2 maart een parkeerverbod langs de Havenweg (tussen de Spoorstraat en de sluis). De andere dagen kan er wel geparkeerd worden. Op 24 februari en 3 maart worden er via de Havenweg richting de sluis (dus tegen de rijrichting in) materialen getransporteerd. De Havenweg is dan niet toegangelijk. Om de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken, wordt de inspectie gelijktijdig uitgevoerd met het groot onderhoud aan de bruggen in de haven door de gemeente Enkhuizen.

Kom naar de open dag
Speciaal tijdens de droogzetting is er op zaterdag 29 februari een open dag. Een unieke kans om meer te weten te komen over het bijzondere historische verhaal en de versterkingswerkzaamheden die vanaf 2022 worden uitgevoerd. Tussen 11.00 en 14.00 uur bent u van harte welkom bij Herberg de Compagnie, Spoorstraat 10-14. Onder begeleiding van het projectteam start er ieder halfuur een rondleiding. De eerste rondleiding is om 11.15 uur. Tijdens de rondleiding wordt er meer vertelt over de geschiedenis van de sluis, de inspectie en de plannen voor de versterking van de sluis. In verband met de veiligheid is het helaas niet mogelijk de sluis op een andere dag op eigen gelegenheid te bezoeken.

Veiligheid
Het hoogheemraadschap werkt sinds het najaar van 2018 samen met de combinatie Tauw-Friso Civiel aan het versterken van zeven sluizen in Noord-Holland. Dit project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Meer informatie is te vinden op www.hhnk.nl/7kunstwerken.