ENKHUIZEN - De kademuur op de kop van de Zuider Havendijk wordt hersteld. De gemeenteraad heeft hiervoor extra budget beschikbaar gesteld. Het plan is om in maart te starten met de werkzaamheden.

In 2016 is de gehele kademuur in de Zuider Havendijk gerenoveerd. De kop is toen niet meegenomen. Doordat hier de twee monumentale bomen vlakbij de gracht staan, moest de gemeente extra onderzoek doen naar de fundering en stabiliteit van de kademuur. Besloten is om de kademuren te vervangen in de oorspronkelijke staat. Deze optie heeft ook de voorkeur van vereniging Oud Enkhuizen, Welstandscommissie, Erfgoedcommissie en aanwonenden.

De werkzaamheden duren een aantal weken. De gemeente probeert samen met de aannemer om de overlast voor omwonenden en het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Meer hierover wordt tegen die tijd bekend gemaakt en/of met direct betrokkenen kortgesloten.