ENKHUIZEN - Dompel je onder in zijn leven én Zuiderzeegezichten Vrijdag 8 april opent de tentoonstelling Zuiderzeegezichten over het leven en het werk van schilder Anthonie Pieter Schotel. Schotel was een Nederlandse schilder, die vooral bekendstond om zijn haven- en (Zuider)zeegezichten. Zeven musea uit het Netwerk Zuiderzeecollectie werkten samen voor de organisatie van deze tentoonstelling. Iedere locatie toont op eigen wijze een deel van het leven van de kunstenaar. Uitgangspunt voor deze tentoonstelling vormen zelden getoond geleend rijks- en particulier bezit, en de collecties van de deelnemende musea.

Op maar liefst zeven locaties rond de voormalige Zuiderzee kun je een kijkje nemen in het leven van de schilder en een bezoek brengen aan de bijbehorende stadjes en dorpen. De tentoonstelling is opgesplitst in twee fasen. Van 8 april t/m 3 juli zijn de werken van Schotel te bewonderen in Museum Schokland, Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en Het Oude Raadhuis in Urk. Van 15 juli t/m 18 september heet Schotel je van harte welkom in Stadmuseum Harderwijk, Museum Spakenburg, Huizer Museum en het Volendams Museum.

Zuiderzeeliefde

Als in 1918 wordt besloten de Zuiderzee af te sluiten met de Afsluitdijk, is Schotel onophoudelijk te vinden aan de havens van de Zuiderzee, om het verdwijnende Zuiderzeeleven vast te leggen. Hij schilderde de Zuiderzee obsessief in al haar facetten: de dorpen, bewoners, de zee, havens en de wolkenluchten. Maar wat hem het meest fascineerde was de botter. Met grote precisie bestudeerde hij de schepen met als doel: 'ze in zijn macht te krijgen'. Je zou hem 'biograaf van de botter' kunnen noemen.

Reizende tentoonstelling

Bekijk op Urk één van Schotels laatste werken; de kunstenaar maakte dit enkele weken voor zijn dood op Urk. In Enkhuizen en Volendam vind je de levendige werken die Schotel schilderde toen hij twee jaar in Volendam woonde en in Huizen zie je hoe de kunstenaar aan de haven werkte. Spakenburg en Schokland nemen je mee op uitstapjes naar de havens. Schotel bracht verder een bezoek aan Spakenburg toen hij in Laren woonde. Alle facetten van de 'Zuiderzeewerken' van deze veelzijdige kunstenaar zijn te zien in Harderwijk, waar meer dan 30 werken worden getoond.
Schotel, aangenaam!

Wil je A.P. Schotel écht leren kennen? Bezoek dan alle locaties van de tentoonstelling en dompel je onder in het leven van Schotel. Ontdek daarnaast de bedrijvige plaatsen die verbonden zijn aan Schotels grote liefde: de Zuiderzee.

Data en locaties

8 april – 3 juli: Zuiderzeemuseum Enkhuizen / Museum Schokland / Museum Het Oude Raadhuis Urk

15 juli – 18 september: Stadsmuseum Harderwijk / Museum Spakenburg / Volendams Museum / Huizer Museum

Met dank aan

Deze tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van: Mondriaanfonds, Elisabeth Goedvolk Stichting, Zabawas, PBCF, BNG Cultuurfonds, Gemeente Bunschoten, Gemeente Harderwijk, Gemeente Noard-East Fryslan, Gemeente Urk en Gemeente Zuidwest Friesland.

Over Netwerk Zuiderzeecollectie

Het Netwerk Zuiderzeecollectie is een samenwerkingsverband van 25 museale instellingen rond de voormalige Zuiderzee. Het netwerk ging van start in oktober 2016. Het richt zich op het gezamenlijk vertellen van een veelomvattend verhaal over de Zuiderzee en werkt aan meer diepgang, samenhang en dwarsverbanden. De deelnemende instellingen richten zich op een digitale presentatie van de collecties, het uitwisselen van kennis en ervaring, het stimuleren van bruikleenverkeer en het realiseren van reizende tentoonstellingen. www.zuiderzeecollectie.nl