DRECHTERLAND - Wonen aan het water is bijzonder. Het uitzicht is prachtig en je kunt genieten van de rust van het water en het leven in de sloot. Sloten en vaarten zijn niet alleen mooi om naar te kijken. Ze hebben ook een belangrijke functie: ze vangen regenwater op en voeren het aan en af. Om het water goed te kunnen beheren zijn er regels voor activiteiten langs het water.


Denk hierbij aan het aanleggen van een steiger of boothuis, het planten van bomen of het ophogen van de oever. Er zijn ook regels voor het onderhoud aan sloten en vaarten.

De Keur
Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer en heeft die regels opgesteld. Ze staan in de Keur. Dit overzicht van regels is op te vragen bij het hoogheemraadschap. Kijk voor meer info op www.hhnk.nl.

Heeft u plannen?
Als u plannen heeft om iets te veranderen aan de slootkant of in het water, dan raden wij u aan eerst contact op te nemen met het hoogheemraadschap. Soms is het namelijk nodig om een vergunning aan te vragen.


Controle van de regels
Het hoogheemraadschap controleert of iedereen zich aan de regels houdt. Als een medewerker een situatie aantreft die in strijd is met de regels, dan moet u deze aanpassen of de oorspronkelijke staat terugbrengen.

Slootonderhoud en schouw
Bent u onderhoudsplichtig voor de sloot waaraan u woont, dan bent u verplicht de sloot te onderhouden en op de vastgestelde breedte en diepte te houden. Het hoogheemraadschap controleert dit jaarlijks in oktober.

Bootliften
Bootliften worden alleen toegestaan langs particuliere percelen. Hiervoor gelden wel bepaalde regels. In andere situaties is een watervergunning vereist.

Uitgebreide informatie is lezen via onderstaande PDF folders en via de site van het hoogheemraadschap.