ENKHUIZER - RSG HAVO-eindexamenleerlingen Thessa Kunst en Ilse Hart maken een profielwerkstuk over armoede in Enkhuizen. Hiervoor wilden zij graag in gesprek met een wethouder van de gemeente Enkhuizen om te horen wat de gemeente doet voor inwoners die armoede ervaren en om armoede te voorkomen.

Zo gezegd en gedaan; op 12 november jl. zijn zij uitgenodigd in het stadhuis van Enkhuizen om met wethouder Dorus Luyckx en de beleidsmedewerker sociaal domein over dit thema in gesprek te gaan. De scholieren stelden pittige en goede vragen. Het is belangrijk dat armoede bespreekbaar blijft. Daar dragen scholieren Thessa en Ilse aan bij. Over enige tijd presenteren zij hun profielwerkstuk op school voor een cijfer.

"De gemeente heeft mogelijkheden om kinderen waarvan de ouders weinig geld hebben te ondersteunen. Zo kunnen die kinderen ook meedoen met sport- en culturele activiteiten. Het was voor mij goed om ook van deze gemotiveerde leerlingen te leren hoe zij over armoede denken": aldus wethouder Dorus Luyckx.