ENKHUIZEN - In juni hebben de inwoners van de gemeente Enkhuizen, behalve de binnenstad een bak met oranje deksel gekregen voor plastic, blik en lege pakken. Deze extra bak maakt het voor inwoners nog makkelijker om afval te scheiden en blijft er minder restafval over. Door afval goed te scheiden, kunnen van de waardevolle grondstoffen weer nieuwe producten worden gemaakt.


Wijziging van de afvalinzameling

Op dit moment bestaat het restafval in Enkhuizen voor een groot deel uit materialen die er niet in horen. Als gft en etensresten, plastic verpakkingen, blik en lege pakken, glas, oud papier en karton goed gescheiden wordt, blijft er nog maar weinig restafval over. Daarom wordt de restafvalbak vanaf de invoering van de plasticbak eens per vier weken geleegd. Voor gft en etensresten blijft HVC eens per twee weken langskomen. Inwoners van hoogbouw kunnen plastic, blik en pak eens per vier weken in zakken aanbieden.

Promotieteam de wijk in

Op 8, 12 en 15 juli gaat het promotieteam van HVC verschillende wijken in. Het team gaat met inwoners in gesprek om het afval om het huis nog beter te scheiden én om de kwaliteit van het afval te verbeteren. Hierdoor kan meer afval worden hergebruikt en blijven grondstoffen behouden.