ENKHUIZEN - Het college heeft de plannen enthousiast in ontvangst genomen. Wethouder Klaas Kok: “Fantastisch, een heel zorgvuldig verhaal en een prachtige invulling van alle functies binnen het gebied”. De plannen beslaan drie uitgewerkte onderdelen: het nieuw aan te leggen strand en openbaar gebied, de verplaatsing en invulling van de camping en de bouw van een vakantiepark.

Het strand

Het strand wordt verplaatst en aanzienlijk vergroot. In de huidige situatie is het strand 300 meter. Door de verlenging van het openbare strand in het IJsselmeer ontstaat een baai met 1000 meter strand plus 250 meter durfstrand (speciaal voor surfen etc.) Het strand is totaal ca. 1250 meter lang met een gemiddelde breedte van 30 meter.

- Het gehele strand is openbaar toegankelijk
- Ligging op het zuiden
- Reddingsbrigade in het midden

In de plannen zijn ook de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen, wegen, fiets- en wandelpaden meegenomen. Het bestaande openbare zwembad wordt behouden en uitgebreid met een receptie voor het vakantiepark, indoor spelen, een aquaspraypark en fietsenverhuur.

De camping

De nieuwe camping wordt verplaatst naar de noordzijde van het gebied en biedt plaats aan 100 seizoensplaatsen, 50 toeristenplaatsen en 50 camperplaatsen. Ook de zeilschool wordt hiernaartoe verplaatst om zo dezelfde koppeling met de camping te hebben als nu het geval is.

Proces

De plannen zijn nu overhandigd aan de selectiecommissie. Deze commissie gebruikt de aankomende weken om te toetsen of aan alle vooraf door de gemeente gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. Een van de randvoorwaarden in de gunningsleidraad is dat alles minimaal budgettair-neutraal is voor de gemeente. Andere randvoorwaarden zijn bijvoorbeeld; passend bij de structuur (beeldkwaliteit) van Enkhuizen en het gehele gebied moet openbaar toegankelijk blijven. De commissie betrekt hier ook de input uit de nog te houden inwonersbijeenkomsten bij. Hierna wordt een collegeadvies opgesteld en voorgelegd. Na besluitvorming van het college van B&W kan de overeenkomst worden getekend. Daarna start de bestemmingsplanprocedure. Met de nu voorliggende planning wordt het laatste gedeelte van het plan in 2021 opgeleverd.

Zorgvuldige communicatie

De komende weken worden gebruikt om de verschillende doelgroepen uitgebreid te informeren over de plannen.

Informatiebijeenkomsten inwoners

Inwoners zijn van harte uitgenodigd de uitgebreide presentatie van de ontwikkelaar bij te wonen. Natuurlijk is er daarna ruimte voor uw vragen en suggesties. Er zijn twee bijeenkomsten:

1.    Maandag 27 februari, 19:30 tot 21:30 uur in de Nutszaal, Patershof 4.
2.    Donderdag 2 maart, 19:30 tot 21:30 uur in de Nieuwe Doelen, Spoorstraat 2.

Aanmelden: om een inschatting te kunnen maken hoeveel mensen we kunnen verwachten willen we u verzoeken aan te melden via een mail naar: rez@enkhuizen.nl. Vermeld daarbij of u naar de bijeenkomst van 27 februari of van 2 maart komt en met hoeveel personen.

Voor meer informatie en foto's verwijzen wij u graag door naar de website: https://www.enkhuizen.nl/enkhuizer-zand