ENKHUIZEN - Per 7 februari wordt het inwoners ten oosten van de zuiderhavendijk mogelijk gemaakt om makkelijker afval te scheiden. Er worden negen containers in deze wijk geplaatst waar groente-, fruit- en etensresten in kunnen worden weggegooid. De gemeente komt met deze pilot tegemoet aan de wens van inwoners om afval scheiden beter mogelijk te maken in de binnenstad.

De gemeente Enkhuizen kijkt al langer naar mogelijkheden om het inwoners makkelijker te maken hun afval goed te scheiden. Als afval goed wordt gescheiden, kunnen waardevolle materialen uit afval worden hergebruikt als grondstoffen voor nieuwe producten. Nu belanden er nog teveel grondstoffen in het restafval. En dat is zonde. Met de nieuwe manier van inzamelen in de binnenstad wordt het inwoners makkelijker gemaakt hun afval goed te scheiden.

Wijziging van inzameling
Er blijft minder restafval over als inwoners hun afval scheiden. Daarom wordt restafval vanaf 7 februari eens in de twee weken ingezameld. Het plastic, blik en pak wordt vanaf deze datum twee keer zo veel ingezameld. De inwoners en bedrijven binnen deze pilotwijk worden allemaal persoonlijk geïnformeerd via een brief met meer informatie, zoals de locaties van de containers en het nieuwe ophaalschema voor de pilot-periode van 3 maanden.

Inloopbijeenkomst
Om inwoners en de bedrijven persoonlijk te informeren over deze pilot organiseert de gemeente een inloopavond op 1 februari van 19.00-21.00 uur in de Nieuwe Doelen. Aanmelden hiervoor kan via stadhuis@enkhuizen.nl met als onderwerp ‘afvalpilot’.

Evaluatie
De gemeente wil graag van de inwoners weten wat de ervaringen zijn met deze nieuwe manier van inzamelen. Daarom wordt deze verandering in de loop van april geëvalueerd met de inwoners en bedrijven binnen dit gebied.