ENKHUIZEN - Voelt u zich betrokken bij inwoners die ondersteuning behoeven op de terreinen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet (Pw) en Jeugdwet (Jw)? Staat u met beide benen in de samenleving en heeft een brede belangstelling voor maatschappelijke ontwikkelingen? Reageer dan snel! De gemeente Enkhuizen zoekt nieuwe leden voor de Participatieraad.

Er voor zorgen dat inwoners mee kunnen doen in de samenleving, is een belangrijke taak van de gemeente. Dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet (Pw) en Jeugdwet (Jw). De Participatieraad denkt mee over de invulling van deze taak.

De Participatieraad is de opvolger van de Wmo-raad. Zij adviseert burgemeester en wethouders, gevraagd en ongevraagd, over de uitvoering van deze wetten. Dat doet zij vanuit het gezichtspunt van de inwoners en cliënten van onze gemeente. Ook zorgt de Participatieraad ervoor dat zij contact houdt met de al bestaande (regionale) adviesraden zoals de cliëntraden van zorgaanbieders.

De Participatieraad bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter en twee leden) en maximaal 12 algemene leden. Er kunnen werkgroepen worden ingesteld die zich buigen over specifieke onderwerpen. Wij zijn op zoek naar een voorzitter en leden.

Wilt u deel uitmaken van de Participatieraad?

 • U woont in Enkhuizen.
 • U werkt niet bij een professionele organisatie die actief is in het sociale domein in de gemeente Enkhuizen.
 • U voelt zich betrokken bij de inwoners die ondersteuning behoeven op de terreinen van de Wmo, Pw en Jw.
 • U staat met beide benen in de samenleving en heeft een brede belangstelling voor maatschappelijke ontwikkelingen.
 • U bent in staat hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden.
 • U beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • U wilt een bijdrage leveren aan het tot stand komen van beleid dat leidt tot zelfredzaamheid.
 • U hebt ongeveer een halve dag per maand beschikbaar.

Aanvullend wordt van de voorzitter het volgende gevraagd:

 • U bent in staat het boegbeeld van de Participatieraad te zijn en bent onafhankelijk.
 • U heeft ervaring met het leiden van vergaderingen en het aansturen van processen.
 • U kunt mensen enthousiasmeren, motiveren en verbinden.

Wij bieden u:

 • Zinvol vrijwilligerswerk.
 • Een vergoeding voor gemaakte onkosten.
 • De mogelijkheid uw netwerk te vergroten.

Interesse?

Indien u denkt dat de Participatieraad uw inzet goed kan gebruiken dan kunt u dit vóór 3 juli 2017 middels een brief kenbaar maken. Uw brief richt u aan het college van burgemeester en wethouders, o.v.v. sollicitatie Participatieraad, Postbus 11, 1600 AA Enkhuizen. Of stuur een mail naar angelique.boekhorst@sed-wf.nl. Voor informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Boekhorst, telefoonnummer (0228) 360 100. Zij is iedere werkdag bereikbaar behalve op woensdag.

Vervolgprocedure

De belangstellingsgesprekken worden gevoerd door de selectiecommissie. Eerst wordt een beoogd voorzitter geselecteerd, deze maakt deel uit van de selectiecommissie voor de overige leden.