ENKHUIZEN - De Participatieraad bestaat uit inwoners van Enkhuizen die meedenken over sociale vraagstukken die spelen binnen Enkhuizen. Als raad zijn we een adviesorgaan van de gemeente, maar zijn we óók onafhankelijk.


Zorg, werk & inkomen
De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over onder andere zorg, hulp, werk en inkomen (Wmo, jeugd- en participatiewet). Daarbij kunt u denken aan de volgende beleidsterreinen: voorschoolse educatie en onderwijs, cultuur en bibliotheek, mantelzorg, ouderen, verwarde personen, WerkSaam, jeugd en sport.

Inspiratie
De leden van de Participatieraad zetten hun kennis en ervaring in om goede adviezen uit te brengen die aansluiten bij wat leeft in Enkhuizen. Zij laten zich informeren en inspireren door de inwoners van Enkhuizen. Schroom niet om uw ideeën te delen! Dit kan via: participatieraadenkhuizen@gmail.com.

Meer informatie over de Paricipatieraad leest u op: www.enkhuizen.nl/participatieraad