ENKHUIZEN - Eind juni verandert de inzameling van afval in de gemeente Enkhuizen voor alle inwoners die niét in de binnenstad of hoogbouw wonen. De inwoners krijgen een afvalbak met oranje deksel voor plastic, blik en lege pakken. Deze extra bak voor plastic afval maakt het makkelijker om afval te scheiden en zo blijft er minder restafval over.

Wijziging van de afvalinzameling

Op dit moment bestaat het restafval in Enkhuizen voor ongeveer 90% uit materialen die er niet in horen. Als iedereen het gft en etensresten, glas, oud papier / karton, plastic verpakkingen, lege pakken en blik goed apart houdt, blijft er nog maar weinig restafval over.

Vanaf de invoering van de plasticbak, wordt:

  • de restafvalbak eens per vier weken geleegd;
  • de bak voor gft en etensresten eens per twee weken geleegd;
  • de plasticbak eens per vier weken geleegd.

Inwoners van hoogbouw en de binnenstad blijven plastic, blik en pak in zakken aanbieden. Deze zakken worden ook eens per vier weken opgehaald.

Levering plasticbak

HVC heeft het bedrijf Inovim ingehuurd om de nieuwe afvalbak voor plastic, blik en pak bij de woningen aan te bieden. Inwoners hoeven hiervoor niet thuis te zijn. Een week voor de komst van de plasticbak ontvangen de inwoners een brief van HVC waarin staat wanneer deze afvalbak wordt geleverd.

Meer scheiden, minder verspillen

Veel buurgemeenten zijn positief over deze manier van inzamelen. Door beter scheiden kunnen de waardevolle grondstoffen uit het afval beter worden hergebruikt en verspillen zo minder waardevolle materialen.